Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba i uloga porodice - art radionica i seminar 21.01.2020. sa galerijom fotografija

Danas je u prostoru Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH održana druga art radionica u sklopu projekta Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba, uloga porodice i art radionice. Na art radionici su učestvovali Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama "Sunce" i Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo.

Mališani iz pomenutih udruženja su uz pomoć akademske slikarice Alise Teletović razvijali svoje likovne sposobnosti.

Nakon Art radionice održan je Seminar Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba i uloga porodice u multimedijalnoj sali Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju.

Projekat Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba, uloga porodice i art radionice je finansiran od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Glavni ciljevi projekta: promocija socijalne inkluzije, povećana vidljivost i poboljšanje kvaliteta života djece/osoba s teškoćama i njihovih porodica kroz praktična rješenja za svakodnevne senzorne probleme i art radionice.

Specifični ciljevi Projekta / benefiti za cijelu zajednicu:

1. SEMINARI: Održavanje edukacije – 4 SEMINARA (Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba, prof. dr Emira Švraka, Procjena spremnosti odgajatelja za inkluzivnu praksu doc. dr Naim Salkić, Uticaj porodice na kvalitetan rast i razvoj djece, mr Irina Puvača ).

2. Ček liste Senzorni – Čulni portret djeteta treba da pomogne boljem razumjevanju djetetove osjetljivosti: roditeljima, odgajateljima i nastavnicima, i može da bude važan dodatak stručnoj procjeni. Primjena novog instrumenta istraživanja kao primjer inkluzivne prakse je ujedno i dijagnostički alat za senzorne probleme djece predškolskog uzrasta i donošenje programa rane intervencije i predstavlja benefit za cijelu zajednicu.

3. 5 Art radionica: dvije u vrtićima JU „Djeca Sarajeva“, treća u Savezu, četvrta u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju Satrajevo i peta u Zavodu Mjedenica.

4. INKLUZIVNA SLIKOVNICA: Promocija umjetničkog izražavanja djece bez teškoća i djece/osoba s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama, kroz odabir crteža za inkluzivnu slikovnicu i oslikavanje majica.