Kategorija: Aktivnosti

logo cpafbih

Šesta promocija knjige Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji!

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Adresa : Bosna i Hercegovina, 71 000 Sarajevo, Bolnička 25 E-mail: [email protected] web: www.fzs.unsa.ba E-mail: [email protected], web: http://www.cpafbih.org www.facebook.com/savezcp PROMOCIJA KNJIGE   Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji Emira Švraka i saradnici SRIJEDA, 18.04.2018. - 15.30 – 16.00 sati 30. MEĐUNARODNI SAJAM KNJIGA CENTAR SKENDERIJA Moderatorice Amela …

[...]

Četvrti Seminar Razvojne teškoće i peta promocija knjige Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji!

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521, JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank E-mail: [email protected],  www.facebook.com/savezcp   www.cpafbih.org PROJEKAT FUNKCIONALNA SPOSOBNOST OSOBA S INVALIDITETOM, GLAVNI FAKTOR ZA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA CIJELE PORODICE PROGRAM SEMINARA I PROMOCIJE KNJIGE Multimedijalna sala Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo PETAK, 13.04.2018. - 10.30 – 15.30 sati …

[...]

logo cpafbih

PROMOCIJA KNJIGE Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji, Emira Švraka i saradnici na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

  UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Adresa : Bosna i Hercegovina, 71 000 Sarajevo, Bolnička 25 E-mail: [email protected] web: www.fzs.unsa.ba E-mail: [email protected], web: http://www.cpafbih.org www.facebook.com/savezcp PROMOCIJA KNJIGE Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji Emira Švraka i saradnici UTORAK, 27.03.2018. - 14.00 – 15.30 sati Fakultet zdravstvenih studija, Učionica 1 Bolnička 25 Pozdravna …

[...]

Kratak prikaz sadržaja knjige Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521, JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank E-mail: [email protected], web: http://www.cpafbih.org www.facebook.com/savezcp Švraka E. i saradnici. Inkluzivna praksa I dio - Re/habilitacija u inkluziji. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. BIBLIOTEKA Socijalna inkluzija – 3. knjiga. ISBN 978-9926-8010-3-8 COBISS.BH-ID 24916230 Pred vama je 3. …

[...]

logo cpafbih

Druga promocija knjige Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji i treći Seminar Razvojne teškoće, u Sapni, 17.03.2018.

PROJEKAT FUNKCIONALNA SPOSOBNOST OSOBA S INVALIDITETOM, GLAVNI FAKTOR ZA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA CIJELE PORODICE PROGRAM SEMINARA I PROMOCIJE KNJIGE SAPNA SUBOTA, 17.03.2018. - 11.00 – 15.15 sati Promocija knjige – 11.00-12.00 Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji, Emira Švraka i saradnici 11.00-11.15 Pozdravna riječ - Prof. dr Emira Švraka, predsjednica Saveza udruženja osoba …

[...]

logo cpafbih

Projekat: Funkcionalna sposobnost osoba s invaliditetom, glavni faktor za poboljšavanje kvaliteta života cijele porodice

PROJEKAT FUNKCIONALNA SPOSOBNOST OSOBA S INVALIDITETOM, GLAVNI FAKTOR ZA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA CIJELE PORODICE SEMINAR „RAZVOJNE TEŠKOĆE“ OPĆA BIBLIOTEKA ZENICA Školska broj 6, Zenica PETAK, 23.02.2018. - 13.00 – 16.30 sati 13.00-13.20 Pozdravna riječ Moderatorica: Amela Hošić, MA, sekretar Saveza udruženja osoba s CP FBiH 13.00-13.10 – Prof. dr Emira Švraka, predsjednica Saveza udruženja osoba …

[...]

Projekat: Funkcionalna sposobnost osoba s invaliditetom, glavni faktor za poboljšanje kvaliteta života cijele porodice

PROGRAM SEMINARA I PROMOCIJE KNJIGE GORAŽDE – Restoran „Drinska bašta“ PETAK, 09.02.2018. – 11.00 – 15.00 sati   Promocija knjige – 11.00-12.00 Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji, Emira Švraka i saradnici 11.00-11.45 Promocija knjige Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji, Emira Švraka i saradnici Promotori: Mirsada Ćulov, predsjednica Udruženja oboljelih …

[...]

logo cpafbih

Projekat: Funkcionalna sposobnost osoba s invaliditetom glavni faktor za poboljšanje kvaliteta života cijele porodice

Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna Osnovna škola „Sapna“, Sapna 206. viteške brigade bb, Sapna SUBOTA, 18. 11. 2017, od 11,30 do 17,00 sati • Rad sa porodicama 20 osoba s CP, Udruženja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna • Članovi Stručnog tima Saveza udruženja osoba s CP FBiH (Savez): …

[...]

logo cpafbih

Projekat: Funkcionalna sposobnost osoba s invaliditetom glavni faktor za poboljšanje kvaliteta života cijele porodice

Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Bosansko – podrinjskog kantona – Goražde http://gorazde.ucpd.org Radionica Udruženja/ M. Bajića Baje bb – Vitkovići, Goražde SUBOTA, 04. 11. 2017, od 11,30 do 17,00 sati Rad sa porodicama 20 osoba s CP, Udruženja oboljelih od cerebralne paralize i distrofije, Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Članovi Stručnog tima Saveza udruženja osoba …

[...]