Kategorija: Aktivnosti

Online Seminar iz Novog Sada održan 30.09.2021.

Učesnice seminara Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/dece/osoba s cerebralnom paralizom Zaključci s Međunarodnog seminara „Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/dece/osoba s cerebralnom paralizom“ – 30.09.2021. Novi Sad Djeca i osobe s cerebralnom paralizom mogu imati niz različitih pridruženih teškoća koje treba pratiti tokom vremena. COVID-19 pandemija donela je dodatni izazov i teškoće za osobe s cerebralnom …

[...]

Deset godina uspješnog rada Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH

Svečano obilježavanje Međunarodnog Dana svjesnosti o CP, 06.10.2021. Dana osoba s cerebralnom paralizom F BiH, 17.10.2021. Deset godina uspješnog rada Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH Redovna i svečana deseta sjednica Skupštine Saveza! Za svu djecu junake i njihove roditelje, koji bol pretvaraju u ljubav Promocije izdanja Saveza u 2021. godini Svečana sala …

[...]

Program rada nacionalnog seminara I kategorije pod nazivom Interdisciplinarsni tim za re/habilitaciju djece/dece/osoba s cerebralnom paralizom.

PROGRAM RADA NACIONALNI SEMINAR I KATEGORIJE INTERDISCIPLINARNI TIM ZA RE/HABILITACIJU DJECE/DECE/OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM Četvrtak, 30. septembar 2021. godine­­­­­­­­­­­­   Naučni odbor Seminara: Prof. dr Emira Švraka, predsjednica; Sarajevo, BiH Prof. dr Aleksandra Mikov, Novi Sad, RS Doc. dr Rastislava Krasnik, Novi Sad, RS Organizacioni odbor Seminara: Doc. dr Rastislava Krasnik, predsjednica, Novi Sad, RS …

[...]

31. Sjednica Upravnog Odbora Saveza

Na 31. Sjednici UO Saveza, Direktorica Saveza, prof. dr Emira Švraka informisala je prisutne da je zahvaljujući dokazanom prijatelju Saveza, prof. dr Naimu Salkiću porodica iz Sjedinjenih Američkih Država koja je željela da ostane anonimna izrazila želju da u toku mjeseca Ramazana pomogne članovima Saveza, teškog materijalnog stanja. Na prijedlog prof. dr Naima Salkića, koji …

[...]

Promocija monografije Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom – Kreativnost je važna kao pismenost sa galerijom fotografija

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521 JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank E-mail: [email protected],  www.facebook.com/savezcp www.cpafbih.org PROGRAM PROMOCIJE Promocija monografije Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom - Kreativnost je važna kao pismenost Utorak, 23.02.2021. od 15.00 - 16.30 sati Svečana sala Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo …

[...]

Galerija fotografija sa predavanja u okviru projekta Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/osoba s cerebralnom paralizom

U toku je realizacija Projekta Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH  Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/osoba s cerebralnom paralizom, koji je finansijski podržalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike na osnovu dodijeljenih sredstava Javnog poziva za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za privređivanje igara na …

[...]

AKTIVNOSTI USMJERENE KA VIDLJIVOSTI OSOBA S PSIHOMOTORIČKIM I SENZORNIM TEŠKOĆAMA I PRISTUPAČNOSTI KULTURI

Online edukacija za udruženja, članice Saveza, na ZOOM platformi 29.12.2020. AKTIVNOSTI USMJERENE KA VIDLJIVOSTI OSOBA S PSIHOMOTORIČKIM I SENZORNIM TEŠKOĆAMA I PRISTUPAČNOSTI KULTURI Važna aktivnost Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom F BiH (Savez) kojom daje svoj doprinos ovogodišnjoj temi obilježavanje Dana osoba s onesposobljenjem/invaliditetom: Ponovna bolja izgradnja: prema onesposobljenju, pristupačnom i održivom svijetu posle …

[...]