Elektronska promocija autobiografske knjige “Super mama” autorice Šemse Delić, u izdanju Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

U prilogu Uvodna riječ urednice, prof. dr Emire Švraka

Univerzitetski udžbenik: Okupaciona Terapija

Izdvač: Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

Autori: Švraka E, Avdić D. i Hasanbegović Anić E.


Preuzmi pdf

RAČUNA SE SPOSOBNOST, A NE ONESPOSOBLJENJE

Autori: Švraka E. i Salkić N.

Knjigu možete preuzeti ovdje…

Obavještenje o otvaranju biblioteke Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

Pravilnik o radu preuzmite ovdje!

Spisak bibliotekarskih jedinica preuzmite ovdje!

Više…

Knjiga:

Naša vizija budućnosti

Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza

Švraka E, Avdić D. i saradnici.

Preuzmi pdf

Knjiga

DRUGA STRANA ŽIVOTA

Saznaj više…

Priručnik za roditelje:

KUĆNA FIZIKALNA TERAPIJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U UČENJU

Preuzmi PDF

Knjiga

CEREBRAL PALSY

CHALLENGES FOR THE FUTURE

Urednik: Emira Švraka

Saznaj više…

Aktuelno

Promocija monografije Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom - Kreativnost je važna kao pismenost sa galerijom fotografija Adresa:
DETALJNIJE
Galerija fotografija sa predavanja u okviru projekta Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/osoba s cerebralnom paralizom U toku je realizacija Projekta
DETALJNIJE
AKTIVNOSTI USMJERENE KA VIDLJIVOSTI OSOBA S PSIHOMOTORIČKIM I SENZORNIM TEŠKOĆAMA I PRISTUPAČNOSTI KULTURI Online edukacija za udruženja, članice Saveza, na
DETALJNIJE
logo cpafbih
Međunarodni dan osoba s onesposobljenjem/invaliditetom, 03. decembar/The International Day of Persons with Disabilities (IDPD) Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax:
DETALJNIJE
Galerija fotografija sa radionice "Uticaj porodice na kvalitetan rast i razvoj djece" održane 21.08.2020. Projekat Osnaživanje porodica mladih osoba s cerebralnom
DETALJNIJE

 

Galerija fotografija sa posjete Historijskog muzeja BiH i druženja 05.03.2021. u sklopu projekta Osnaživanje porodica mladih osoba s CP i funkcionisanje Saveza

Galerija fotografija sa posjete Historijskog muzeja BiH i druženja 05.03.2021. u sklopu projekta Osnaživanje porodica mladih osoba s CP i funkcionisanje Saveza

Promocija monografije Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom – Kreativnost je važna kao pismenost sa galerijom fotografija

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521 JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank E-mail: [email protected],  www.facebook.com/savezcp www.cpafbih.org PROGRAM PROMOCIJE Promocija monografije Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom – Kreativnost je važna kao pismenost Utorak, 23.02.2021. od 15.00 – 16.30 sati Svečana sala Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo …

Galerija fotografija sa predavanja u okviru projekta Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/osoba s cerebralnom paralizom

U toku je realizacija Projekta Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH  Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/osoba s cerebralnom paralizom, koji je finansijski podržalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike na osnovu dodijeljenih sredstava Javnog poziva za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za privređivanje igara na …

NAŠE AKTIVNOSTI

Projekat Tuzla

Projekat Zenica

Projekat Goražde

Projekat Sarajevo

UDRUŽENJA ČLANICE SAVEZA

DLAN Zenica

Kantonalno udruženje roditelja osoba oboljelih od cerebralne  paralize i drugih onesposobljenja “Dlan”

Facebook stranica udruženja
www.dlan.cpafbih.org

Sarajevo

Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo
[više…]

SAPNA Tuzla

Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna
[više…]

Goražde

Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Goražde
www.ucpd.org

Udruženje “i” Konjic


Udruženje roditelja, djece i omladine sa cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama u razvoju “i” Konjic
https://www.facebook.com/udruzenjeikonjic/