Elektronska promocija autobiografske knjige “Super mama” autorice Šemse Delić, u izdanju Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

U prilogu Uvodna riječ urednice, prof. dr Emire Švraka

Univerzitetski udžbenik: Okupaciona Terapija

Izdvač: Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

Autori: Švraka E, Avdić D. i Hasanbegović Anić E.


Preuzmi pdf

RAČUNA SE SPOSOBNOST, A NE ONESPOSOBLJENJE

Autori: Švraka E. i Salkić N.

Knjigu možete preuzeti ovdje…

Obavještenje o otvaranju biblioteke Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

Pravilnik o radu preuzmite ovdje!

Spisak bibliotekarskih jedinica preuzmite ovdje!

Više…

Knjiga:

Naša vizija budućnosti

Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza

Švraka E, Avdić D. i saradnici.

Preuzmi pdf

Knjiga

DRUGA STRANA ŽIVOTA

Saznaj više…

Priručnik za roditelje:

KUĆNA FIZIKALNA TERAPIJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U UČENJU

Preuzmi PDF

Knjiga

CEREBRAL PALSY

CHALLENGES FOR THE FUTURE

Urednik: Emira Švraka

Saznaj više…

Aktuelno

Online Seminar iz Novog Sada održan 30.09.2021. Učesnice seminara Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/dece/osoba s cerebralnom paralizom Zaključci s Međunarodnog
DETALJNIJE
Deset godina uspješnog rada Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH Svečano obilježavanje Međunarodnog Dana svjesnosti o CP, 06.10.2021.
DETALJNIJE
Program rada nacionalnog seminara I kategorije pod nazivom Interdisciplinarsni tim za re/habilitaciju djece/dece/osoba s cerebralnom paralizom. PROGRAM RADA NACIONALNI SEMINAR
DETALJNIJE
31. Sjednica Upravnog Odbora Saveza Na 31. Sjednici UO Saveza, Direktorica Saveza, prof. dr Emira Švraka informisala je prisutne da
DETALJNIJE

 

Online Seminar iz Novog Sada održan 30.09.2021.

Učesnice seminara Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/dece/osoba s cerebralnom paralizom Zaključci s Međunarodnog seminara „Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/dece/osoba s cerebralnom paralizom“ – 30.09.2021. Novi Sad Djeca i osobe s cerebralnom paralizom mogu imati niz različitih pridruženih teškoća koje treba pratiti tokom vremena. COVID-19 pandemija donela je dodatni izazov i teškoće za osobe s cerebralnom …

Deset godina uspješnog rada Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH

Svečano obilježavanje Međunarodnog Dana svjesnosti o CP, 06.10.2021. Dana osoba s cerebralnom paralizom F BiH, 17.10.2021. Deset godina uspješnog rada Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH Redovna i svečana deseta sjednica Skupštine Saveza! Za svu djecu junake i njihove roditelje, koji bol pretvaraju u ljubav Promocije izdanja Saveza u 2021. godini Svečana sala …

Program rada nacionalnog seminara I kategorije pod nazivom Interdisciplinarsni tim za re/habilitaciju djece/dece/osoba s cerebralnom paralizom.

PROGRAM RADA NACIONALNI SEMINAR I KATEGORIJE INTERDISCIPLINARNI TIM ZA RE/HABILITACIJU DJECE/DECE/OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM Četvrtak, 30. septembar 2021. godine­­­­­­­­­­­­   Naučni odbor Seminara: Prof. dr Emira Švraka, predsjednica; Sarajevo, BiH Prof. dr Aleksandra Mikov, Novi Sad, RS Doc. dr Rastislava Krasnik, Novi Sad, RS Organizacioni odbor Seminara: Doc. dr Rastislava Krasnik, predsjednica, Novi Sad, RS …

NAŠE AKTIVNOSTI

Projekat Tuzla

Projekat Zenica

Projekat Goražde

Projekat Sarajevo

UDRUŽENJA ČLANICE SAVEZA

DLAN Zenica

Kantonalno udruženje roditelja osoba oboljelih od cerebralne  paralize i drugih onesposobljenja “Dlan”

Facebook stranica udruženja
www.dlan.cpafbih.org

Sarajevo

Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo
[više…]

SAPNA Tuzla

Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna
[više…]

Goražde

Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Goražde
www.ucpd.org

Udruženje “i” Konjic


Udruženje roditelja, djece i omladine sa cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama u razvoju “i” Konjic
https://www.facebook.com/udruzenjeikonjic/