Promocije knjiga u okviru projekta Pristupačnost za sve

Cerebralna paraliza (CP) je grupa trajnih poremećaja razvoja pokreta i posture koji uzrokuju ograničenja u izvođenju aktivnosti, a posljedica su neprogresivnih poremećaja nezrelog mozga ili mozga u razvoju. Motorički poremećaji su često udruženi s poremećajima čula, percepcije, kognicije, komunikacije, ponašanja, epilepsijom i sekundarnim mišićnokoštanim problemima.

Pristupačni stambeni prostor pomaže da se omogući samostalan život i da se obezbjedi način da osobe s psihofizičkim i senzornim teškoćama žive u zajednici. S personalnim asistentom i pristupačnim domom, osoba s teškoćama može da živi samostalno. Neadekvatan stambeni prostor za osobe s teškoćama ima ozbiljne posljedice. Još jedan zajednički problem s kojim se ljudi u regionu suočavaju kada adaptiraju nepristupačan stan je to što na raspolaganju nemaju službe koje bi ih usmjerile i posavjetovale o adaptacijama.

Privatne stanove treba adaptirati prema individualnim potrebama stanara. Što se tiče individualnih adaptacija, uređenje privatnog prostora tako da isti bude pristupačan, zahtijeva precizno planiranje prema potrebama osobe. To planiranje treba da sprovede multidisciplinarni tim.

Neophodno je otvoriti Službe ili Savjetovališta za pristupačno stanovanje. Kao dio ovih službi, okupacioni terapeut, fizioterapeut ili fizijatar i arhitekta treba da posjećuju domove pojedinaca i procjene šta treba adaptirati da bi se zadovoljile potrebe te osobe.

Osnovni ciljevi projekta Pristupačnost za sve

  1. Poboljšanje životnih uslova porodica Udruženja članica Saveza i poboljšanje rada Udruženja članica Saveza.
  2. Ostvarivanje pristupačnosti stanovanja poboljšava funkcionalnu sposobnost osoba s težim psihomotoričkim i senzornim teškoćama i pruža podršku socijalnoj inkluziji porodica osoba s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama.
  3. Savjetovalište za pristupačno stanovanje Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH biće stručna pomoć za adaptaciju stanova/kuća osoba s cerebralnom paralizom, paraplegijom i osoba treće životne dobi s hroničnim oboljenjima.