Poziv na seminar Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba i uloga porodice

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521,
JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank
E-mail: savezcp@gmail.com,  www.facebook.com/savezcp
www.cpafbih.org

P R O J E K A T
Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba, uloga porodice i art radionice

  

logo cpafbih

S E M I N A R

 Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba i uloga porodice

 

ponedjeljak, 24.02.2020.  - 14.00 – 16.00 sati

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo
Asima Ferhatovića 2, Sarajevo

14.00 – 14.35 – Prof. dr Emira Švraka: Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba
 
14.35 – 15.10 – Doc. dr Naim Salkić: Procjena  spremnosti odgajatelja za inkluzivnu praksu
 
15.10  – 15.45  -  Mr Irina Puvača: Uticaj porodice na kvalitetan rast i razvoj djece
 
15.45 – 16.00 – Diskusija