Kategorija: Novosti

31. Sjednica Upravnog Odbora Saveza

Na 31. Sjednici UO Saveza, Direktorica Saveza, prof. dr Emira Švraka informisala je prisutne da je zahvaljujući dokazanom prijatelju Saveza, prof. dr Naimu Salkiću porodica iz Sjedinjenih Američkih Država koja je željela da ostane anonimna izrazila želju da u toku mjeseca Ramazana pomogne članovima Saveza, teškog materijalnog stanja. Na prijedlog prof. dr Naima Salkića, koji …

[...]

Promocija monografije Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom – Kreativnost je važna kao pismenost sa galerijom fotografija

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521 JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank E-mail: [email protected],  www.facebook.com/savezcp www.cpafbih.org PROGRAM PROMOCIJE Promocija monografije Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom - Kreativnost je važna kao pismenost Utorak, 23.02.2021. od 15.00 - 16.30 sati Svečana sala Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo …

[...]

Galerija fotografija sa predavanja u okviru projekta Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/osoba s cerebralnom paralizom

U toku je realizacija Projekta Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH  Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/osoba s cerebralnom paralizom, koji je finansijski podržalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike na osnovu dodijeljenih sredstava Javnog poziva za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za privređivanje igara na …

[...]

AKTIVNOSTI USMJERENE KA VIDLJIVOSTI OSOBA S PSIHOMOTORIČKIM I SENZORNIM TEŠKOĆAMA I PRISTUPAČNOSTI KULTURI

Online edukacija za udruženja, članice Saveza, na ZOOM platformi 29.12.2020. AKTIVNOSTI USMJERENE KA VIDLJIVOSTI OSOBA S PSIHOMOTORIČKIM I SENZORNIM TEŠKOĆAMA I PRISTUPAČNOSTI KULTURI Važna aktivnost Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom F BiH (Savez) kojom daje svoj doprinos ovogodišnjoj temi obilježavanje Dana osoba s onesposobljenjem/invaliditetom: Ponovna bolja izgradnja: prema onesposobljenju, pristupačnom i održivom svijetu posle …

[...]

logo cpafbih

Međunarodni dan osoba s onesposobljenjem/invaliditetom, 03. decembar/The International Day of Persons with Disabilities (IDPD)

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521, JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank E-mail: [email protected], www.facebook.com/savezcp www.cpafbih.org   Međunarodni dan osoba s onesposobljenjem/invaliditetom, 03. decembar The International Day of Persons with Disabilities (IDPD) - Međunarodni dan osoba s onesposobljenjem/invaliditetom, obilježava se svake godine 03. decembra radi promocije punog i jednakog učešća …

[...]

Galerija fotografija sa radionice “Uticaj porodice na kvalitetan rast i razvoj djece” održane 21.08.2020.

Projekat Osnaživanje porodica mladih osoba s cerebralnom paralizom i funkcionisanje Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH finansira Grad Sarajevo, a provodi ga Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Glavni ciljevi Projekta: Omogućavanje funkcionisanja Saveza udruženja osoba s CP FBiH (Savez) i Osnaživanje porodica mladih odraslih osoba s CP, do 40 godina, kroz afirmaciju pozitivnih vrijednosti. …

[...]

logo cpafbih

PROJEKAT OSNAŽIVANJE PORODICA MLADIH OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM I FUNKCIONISANJE  SAVEZA UDRUŽENJA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM FBiH

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Tel/fax: +387 33 221 521 JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank E-mail: [email protected],  www.facebook.com/savezcp web: http://www.cpafbih.org/ PROJEKAT OSNAŽIVANJE PORODICA MLADIH OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM I FUNKCIONISANJE  SAVEZA UDRUŽENJA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM FBiH    Radionica i promocije autobiografskih knjiga majki djece s razvojnim teškoćama Petak, 21.08.2020. godine, u 11.00 …

[...]