Kategorija: Novosti

Promocije knjiga u okviru projekta Pristupačnost za sve

Cerebralna paraliza (CP) je grupa trajnih poremećaja razvoja pokreta i posture koji uzrokuju ograničenja u izvođenju aktivnosti, a posljedica su neprogresivnih poremećaja nezrelog mozga ili mozga u razvoju. Motorički poremećaji su često udruženi s poremećajima čula, percepcije, kognicije, komunikacije, ponašanja, epilepsijom i sekundarnim mišićnokoštanim problemima. Pristupačni stambeni prostor pomaže da se omogući samostalan život i …

[...]

Galerija fotografija sa seminara Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba i uloga porodice u Sarajevu

11.12.2019. u prostoru Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo na adresi Asima Ferhatovića 2 održan je seminar Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba i uloga porodice u sklopu projekta Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba, uloga porodice i art radionice. Glavni ciljevi projekta: promocija socijalne inkluzije, povećana vidljivost i poboljšanje kvaliteta života djece/osoba s teškoćama i …

[...]