logo-cpafbih

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH (Savez) osnovan je na Osnivačkoj skupštini održanoj 17. 10. 2011. godine, u Sarajevu. Donesena je Odluka da datum osnivanja Saveza, 17. oktobar, bude Dan osoba s cerebralnom paralizom u FBiH.

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH je članica Vijeća organizacija osoba s invaliditetom Federacije BiH (VOOSI), od 29. 06. 2012. godine.

Savez je 19.09.2018. godine, od UNICEF-a dobio priznanje ŠAMPION INKLUZIJE, u sklopu kampanje „Sretno djetinjstvo“ za izuzetan doprinos socijalnoj inkluziji djece s razvojnim teškoćama u Bosni i Hercegovini.

 

Članice Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine:

 1. Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo,
 2. Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK Goražde,
 3. Udruženje roditelja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima „Dlan“ Zenica,
 4. Udruženje osoba s cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna i
 5. Udruženje roditelja djece i omladine s cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama u razvoju „i“ Konjic.

Ciljevi i djelatnosti

 1. Usmjeravanje i usklađivanje aktivnosti članica u korist osoba s cerebralnom paralizom;
 2. Praćenje, raščlanjivanje i obrađivanje podataka o populaciji osoba s cerebralnom paralizom na području Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Zalaganje za osposobljavanje zdravstvene službe za pravovremeno otkrivanje, opserviranje, dijagnosticiranje, habilitaciju, rehabilitaciju i prevenciju onesposobljenja;
 4. Praćenje i izučavanje stanja i potreba osoba s cerebralnom paralizom;
 5. Potsticanje mjera na unapređivanju socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja, obrazovanja, re/habilitacije, osposobljavanja, zapošljavanja i društvenog života osoba s cerebralnom paralizom;
 6. Praćenje i predstavljanje postignuća na području re/habilitacije i staranja o osobama s cerebralnom paralizom u zemlji i svijetu;
 7. Potsticanje naučno-istraživačkog rada u korist osoba s cerebralnom paralizom;
 8. Praćenje primjene deklaracija, konvencija i rezolucija Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih tijela koje se odnose na prava i status osoba s onesposobljenjem;
 9. Potsticanje mjera i radnji na otklanjanju i spriječavanju graditeljskih prepreka u životu osoba s onesposobljenjem;
 10. Zalaganje za inovacije u tehnologiji u korist osoba s onesposobljenjem;
 11. Zalaganje za dograđivanje i osmišljavanje socijalne politike u korist osoba s cerebralnom paralizom;
 12. Razvijanje saradnje s istim ili sličnim domaćim i inostranim udruženjima i ustavnovama u oblasti staranja o osobama s onesposobljenjem;
 13. Predlaganje izmjena i dopuna postojećih i donošenje novih propisa u korist osoba s cerebralnom paralizom;
 14. Posredovanje pri nabavci i servisiranju ortopedskih i drugih pomagala i sprava za potrebe osoba s cerebralnom paralizom;
 15. Priređivanje kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih priredbi za osobe s cerebralnom paralizom i građane;

Planirane aktivnosti s ciljem poboljšanja kvaliteta života porodica koje imaju jednog ili više člana s cerebralnom paralizom

 1. Pokretanje i realizacija Projekta Registra razvojnih i intelektualnih onesposobljenja, posebno cerebralne paralize;
 2. Sprovođenje kontinuiranih preventivnih mjera za spriječavanje nastanka onesposobljenja, kroz saradnju sa servisima primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite;
 3. Uspostavljanje kontinuirane edukacije stručnjaka interdisciplinarnog tima za rad sa porodicama osoba s cerebralnom paralizom;
 4. Uspostavljanje kontinuirane edukacije nastavnika u redovnim školama za rad s djecom s cerebralnom paralizom, koja su obuhvaćena obrazovnom inkluzijom;
 5. Uspostavljanje adekvatne i kontinuirane multidisciplinarne podrške zajednice za sve nivoe obrazovanja djece i adolescenata s cerebralnom paralizom;
 6. Izrada odgovarajućih programa profesionalne orjentacije i zapošljavanja, kao i prateće zakonske regulative.

Misija Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

Podsticanje mjera za unapređivanje socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja, obrazovanja, re/habilitacije, osposobljavanja, zapošljavanja i društvenog života osoba s cerebralnom paralizompotsticanje i provođenje mjera socijalne re/habilitacije, psihološke podrške, psihosocijalnog tretmana, socijalno-pedagoške podrške, pomoći pri socijalnom uključivanju.

Vizija Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH će kroz svoje aktivnosti temeljene na ciljevima Saveza (Statut Saveza), istraživanjima, edukacijama i projektima težiti poboljšanju kvaliteta života obitelji osoba s CP i drugim psihofizičkim teškoćama, potsticati stvaranje novih vrijednosti u  re/habilitaciji osoba s psihofizičkim i senzornim teškoćama  i na taj način biti oslonac zajednice za realizaciju socijalne inkluzije.

 

Projekti Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH, u posljednjih 5 godina

 1. Porodica i način života djece/osoba s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama. GRAD SARAJEVO, od 01.05.2023.-31.10.2023.
 2. Izrada poštanske marke povodom Dana osoba s cerebralnom paralizom FBiH, BH pošta, od 01.03.2023.- 30.06.2023.
 3. Likovno stvaralaštvo djece/ osoba s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama i svjesnost zajednice, BH Pošta, od 01.02.2023.-31.05.2023.
 4. Značaj sporta za djecu/osobe s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama, Opština Centar Sarajevo, od 01.10.2022. do 28.02.2023.
 5. Posjeta djece/osoba s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama Umjetničkoj galeriji BiH i Muzeju Grada Sarajeva, GRAD SARAJEVO, od 09.2022.do 28.02.2023.
 6. Značaj slobodnih aktivnosti djece/osoba s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, od 01.10.2022. do  12.2022.
 7. Otkup publikacija za biblioteke: 37 knjiga, izdanje Saveza u 2021, Fondacija za bibliotečku djetatnost, Od 01.11.2022. do 01.12.2022. – Švraka E. i saradnice. Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom – Kreativnost je važna kao pismenost. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 2021. ISBN 978-9926-8010-7-6  BH-ID 42518790
 8. Osnaživanje žena i djevojaka za uključivanje u organe upravljanja organizacija osoba s onesposobljenjem, GRAD SARAJEVO, Od 09.2021. – 31-03.2022.
 9. Vidljivi i aktivni u zajednici u doba pandemije Covid 19. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, od 01.09.2021.do 31.12.2021.
 10. Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Od 01.12. 2020. do 28.02.2021.
 11. Osnaživanje porodica mladih osoba s cerebralnom paralizom i aktivnosti usmjerene ka vidljivosti i pristupačnosti u kulturi, GRAD SARAJEVO, od 03.06.2020. do 20.04. 2021.
 12. Uređivanje knjige Djeca s cerebralnom paralizom heroji našeg vremena, autori: Selvedin Dedić, Edmira Dedić, Amela Talić, Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH, od 01.07. 2020. do 31.10. 2021.
 13. Finansiranje/sufinasiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama osoba sa invaliditeto (LOT V), Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBIH, Od 01.07.2020. do 12.2020.
 14. Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba, uloga porodice i art radionice. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, od 11.2019. – 30.04.2020.
 15. Pristupačnost za sve,Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, od 11.2019.-29.02.2020.
 16. Posjeta osoba s razvojnim teškoćama Pozorištu mladih Sarajevo, BH Pošta, od 01.06.2019. do 30.06.2019.
 17. Komunikacija sa osobama oštećenog sluha – obaveza inkluzivng društva (UN – Dijalog za budućnost), od 15.01.2019. – 15.08.2019.
 18. Psihosocijalna podrška i oromuskularna i kreativna terapija, Federalno ministarstvao rada i socijalne politike, od 01.12.2018. do 30.04.2019.

Knjige pročitane za Biblioteku za slijepa i slabovidna lica u BiH

 Švraka E. i saradnici – Inkluzivna praksa I dio, re/habilitacija u inkluziji. Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini. Tekst čita prof. dr. Emira Švraka. 1 CD Daisy 11:09 ISBN 978-9926-359-79-6 Sarajevo, 2019.

 1. Švraka E, Avdić D, Hasanbegović-Anić E. Okupaciona terapija. ISBN 978-9926-433-45-1 1 CD Mp3 16:05 Tekst čita: prof. dr Emira Švraka. BIBLIOTEKA ZA SLIJEPA I SLABOVIDNA LICA U BOSNI I HERCEGOVINI. Sarajevo, 2017.
 2. Švraka E, Šego I. Kućna fizikalna terapija djece s poteškoćama u učenju. ISBN 978-9958-38-959-7 ZVUK – 1 CD Mp3 Tekst čita: Emira Švraka. BIBLIOTEKA ZA SLIJEPA I SLABOVIDNA LICA U BIH. Sarajevo, 2016.
 3. Švraka E, Avdić D. i saradnici. Naša vizija budućnosti. Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza. ISBN 978-9956-38-903-0 ZVUK – 1 CD mp3 11:47 sati. Tekst čita: Emira Švraka. BIBLIOTEKA ZA SLIJEPA I SLABOVIDNA LICA U BIH – juli 2015. Monografija

 Izdavačka djelatnost Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

 Priručnici

 1. Švraka E, Salkić N, Vujinović M, Povlakić Hadžiefendić M, Ljevaković M, Veselinović V, Mušić Z, Ljevaković A. PRISTUPAČNOST ZA SVE: Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva. Savez udruženja osoba s verebralnom paralizom FBiH. Biblioteka Socijalna inkluzija – 4. knjiga. Sarajevo, avgust 2019. ISBN 978-9926-8010-4-5 COBISS.BH-ID 27759366

 

 1. Švraka E, Salkić N. Računa se sposobnost, a ne onesposobljenje – Sport i unapređenje kvaliteta života djece s cerebralnom paralizom i djece s oštećenjem sluha i govora i njihovih obitelji. Biblioteka „Socijalna inkluzija“ – 1. Knjiga. Urednica: Emira Švraka. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH.Oktobar, 2016. ISBN 978-9926-8010-1-4 COBISS.BH-ID 23243526

 

Monografije

 1. Švraka E. i saradnice. Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom – Kreativnost je važna kao pismenost. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 2021. ISBN 978-9926-8010-7-6 BH-ID 42518790

 

 1. Švraka E. i saradnici. Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Biblioteka Socijalna inkluzija; knj. 3. Sarajevo, 2018. ISBN 978-9926-8010-3-8 COBISS.BH-ID 24916230

 

 1. Švraka E, Avdić D. i saradnici. Naša vizija budućnosti. Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza. Urednica: Emira Švraka. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. April 2015. ISBN 978-9926-8010-0-7 COBISS.BH-ID 22032902

 

Inkluzivne slikovnice

 1. Švraka E. Ima jedna maca. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Sarajevo, 2020. ISBN 978-9926_8010-5-2 BH-ID 39380486
 2. Švraka E. Ima jedna maca. Drugo izdanje oslikano novim crtežima. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Sarajevo, 2020. ISBN 978-9926-8010-6-9 BH-ID 40319750

 

Uređivanje knjiga

 1. Švraka E. Trčati s vjetrom – Porodica, način života i želje djece/osoba s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama. Biblioteka „Socijalna inkluzija“ – 6. knjiga. Urednica: Emira Švraka. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Sarajevo, 2023. ISBN 978-9926-8010-9-0 COBISS.BH-ID 55560454

                                    

 1. Dedić S, Dedić E, TalićA. Djeca s cerebralnom paralizom heroji našeg vremena: Deset godina uspješnog rada udruženja „Dlan“ Zenica i Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Urednica: Emira Švraka. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Sarajevo, 2021. ISBN 978-9926-8010-8-3 COBISS.BH-ID 45398534

 

 1. Delić Š. Super mama – 30 godina našeg života. Biblioteka „Socijalna inkluzija“ – 2. Knjiga. Urednica: Emira Švraka. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Sarajevo, januar, 2017. ISBN 978-9926-8010-2-1 COBISS.BH-ID 23624198

 

Brošure

 1. Sport pripada svima. Značaj sporta za djecu/osobe s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama. Biblioteka „Socijalna inkluzija“ – 5. Knjiga. Urednica: Emira Švraka. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Sarajevo, 2023.

 

 1. Švraka E, Fejzić E, Salkić N, Fejzić I. Pristupačno stanovanje i cerebralna paraliza. Informativno – edukativna brošura. Izdavač: Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Sarajevo, februar 2020.

 

„Trčati s vjetrom“  je dvanaesta publikacija u izdanju Saveza. Prethodnih 11 publikacija: 3 monografije, 2 priručnika, 2 inkluzivne slikovnice, 2 autobiografske knjige, 2 edukativno-informativne brošure. Literatura o inkluziji djece/osoba s onesposobljenjem je deficitarna, posebno na jezicima naroda BiH. Knjige Saveza koriste studenti i nastavnici na Fakultetima BiH i regije, nastavnici u vrtićima, osnovnim i srednjim školama i članovi porodica djece/osoba s onesposobljenjem.