Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 221 521
E-mail: savezcp@gmail.com

JIB: 4201737850005
Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank