Udruženja osoba s cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo Tel/fax: +387 33 221 521
JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank
E-mail: savezcp@gmail.com,  www.facebook.com/savezcp      web: http://www.cpafbih.org/

PROJEKAT PRISTUPAČNOST ZA SVE
Promocije knjiga
subota, 28.12.2019. od 11.30 – 13.00
Upravna zgrada općine Sapna - sala Općinskog vijeća
Ulica 206. Viteške brigade bb, SAPNA<
Priručnik Pristupačnost za sve, monografija Humaniziranje izgrađene okoline
Udžbenik Okupaciona terapija, i CD Inkluzivna praksa I dio

11.30 – 11.40  Pozdravne riječi domaćina – Predsjednik Udruženja osoba s cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna, Hazim Junuzović  i
direktorica Saveza udruženja osoba s CP FBiH, prof. dr Emira Švraka
11.40 – 12.00 Riječ promotora
Predsjednik Udruženja osoba s cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna, Hazim Junuzović  i magistar socijalnog rada Salih Omerović, direktor Centra za Socijalni rad Sapna
12.00 – 12.10 Riječ recenzenta monografije Humaniziranje izgrađene okoline, prof. dr Emira Švraka
12.10 – 12.50 Riječ autora
12.10 – 12.30  Prof. dr Emir Fejzić i dr.sci. Irma Fejzić: Humaniziranje izgrađene okoline
12.30 –12.50 Prof. dr Emira Švraka i doc. dr Naim Salkić: udžbenik Okupaciona terapija, priručnik Pristupačnost za sve i CD Re/habilitacija u inkluziji I dio
12.50 – 13.00 Razgovor sa autorima

Cerebralna paraliza (CP) je grupa trajnih poremećaja razvoja pokreta i posture koji uzrokuju ograničenja u izvođenju aktivnosti, a posljedica su neprogresivnih poremećaja nezrelog mozga ili mozga u razvoju. Motorički poremećaji su često udruženi s poremećajima čula, percepcije, kognicije, komunikacije, ponašanja, epilepsijom i sekundarnim mišićnokoštanim problemima.

Pristupačni stambeni prostor pomaže da se omogući samostalan život i da se obezbjedi način da osobe s psihofizičkim i senzornim teškoćama žive u zajednici. S personalnim asistentom i pristupačnim domom, osoba s teškoćama može da živi samostalno. Neadekvatan stambeni prostor za osobe s teškoćama ima ozbiljne posljedice. Još jedan zajednički problem s kojim se ljudi u regionu suočavaju kada adaptiraju nepristupačan stan je to što na raspolaganju nemaju službe koje bi ih usmjerile i posavjetovale o adaptacijama.

Neophodno je otvoriti Službe ili Savjetovališta za pristupačno stanovanje. Kao dio ovih službi, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, arhitekta, okupacioni terapeut i/ili fizioterapeut treba da posjećuju kuće/stanove pojedinaca/porodice i procjene šta treba adaptirati da bi se zadovoljile potrebe te osobe.

Projekat Pristupačnost za sve sufinansira Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH.

Glavni cilj Projekta

Promocija socijalne inkluzije, kroz edukaciju porodica osoba sa cerebralnom paralizom i drugim teškoćama o otklanjanju socijalno-ekonomskih, informaciono-komunikacionih i prostornih barijera koje spriječavaju ostvarivanje pristupačnosti za sve.

Specifični ciljevi Projekta Pristupačnost za sve (01.11.2019.-30.04.2020.)

  1. Promocije knjiga o pristupačnosti za sve (5 promocija) i završni Seminar
  2. Kroz ostvarivanje pristupačnosti stanovanja poboljšati funkcionalnu sposobnost osoba s težim psihomotoričkim i senzornim teškoćama i pružiti podršku socijalnoj inkluziji porodica osoba s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama.
  3. Osnivanje Savjetovališta za pristupačno stanovanje Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH kao stručna pomoć za adaptaciju stanova/kuća osoba s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama.
  4. Kampanja za realizaciju adaptacije 15 stanova/kuća članova Udruženja članica Saveza udruženja osoba s CP FBiH

www.cpafbih.org

Direktorica Saveza

Prof. dr Emira Švraka