Knjiga:

Naša vizija budućnosti

Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza

Švraka E, Avdić D. i saradnici.

Preuzmi pdf

Knjiga

DRUGA STRANA ŽIVOTA

Saznaj više…

Priručnik za roditelje:

KUĆNA FIZIKALNA TERAPIJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U UČENJU

Preuzmi PDF

Knjiga

CEREBRAL PALSY

CHALLENGES FOR THE FUTURE

Urednik: Emira Švraka

Saznaj više…

PROJEKAT

Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza

Saznaj više…

Dan osoba s cerebralnom paralizom i godišnjica Saveza

Goražde, 23.10.2013.

Saznaj više…

Aktuelno

logo cpafbih
Šesta promocija knjige Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji!
UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Adresa : Bosna i Hercegovina, 71 000 Sarajevo, Bolnička 25 E-mail: [email protected] web: www.fzs.unsa.ba
DETALJNIJE
Četvrti Seminar Razvojne teškoće i peta promocija knjige Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji!
Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521, JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank E-mail: [email protected],  www.facebook.com/savezcp 
DETALJNIJE
logo cpafbih
PROMOCIJA KNJIGE Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji, Emira Švraka i saradnici na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u
  UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Adresa : Bosna i Hercegovina, 71 000 Sarajevo, Bolnička 25 E-mail: [email protected] web:
DETALJNIJE

 

Naša vizija budućnosti. Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza

Preuzmi pdf Švraka E, Avdić D. i saradnici. Naša vizija budućnosti. Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza. Urednica: Emira Švraka. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. April 2015. ISBN 978-9926-8010-0-7 COBISS.BH-ID 22032902

0 comments
logo cpafbih

Šesta promocija knjige Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji!

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Adresa : Bosna i Hercegovina, 71 000 Sarajevo, Bolnička 25 E-mail: [email protected] web: www.fzs.unsa.ba E-mail: [email protected], web: http://www.cpafbih.org www.facebook.com/savezcp PROMOCIJA KNJIGE   Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji Emira Švraka i saradnici SRIJEDA, 18.04.2018. – 15.30 – 16.00 sati 30. MEĐUNARODNI SAJAM KNJIGA CENTAR SKENDERIJA Moderatorice Amela …

0 comments

Četvrti Seminar Razvojne teškoće i peta promocija knjige Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji!

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521, JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank E-mail: [email protected],  www.facebook.com/savezcp   www.cpafbih.org PROJEKAT FUNKCIONALNA SPOSOBNOST OSOBA S INVALIDITETOM, GLAVNI FAKTOR ZA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA CIJELE PORODICE PROGRAM SEMINARA I PROMOCIJE KNJIGE Multimedijalna sala Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo PETAK, 13.04.2018. – 10.30 – 15.30 sati …

0 comments

NAŠE AKTIVNOSTI

Projekat Tuzla

Projekat Zenica

Projekat Goražde

Projekat Sarajevo

UDRUŽENJA ČLANICE SAVEZA

DLAN Zenica

Udruženje roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize mikro cefalije i hidro cefalusa
www.dlan.cpafbih.org

Sarajevo

Udruženje oboljelih od dječije cerebralne paralize Kantona Sarajevo
[više…]

SAPNA Tuzla

Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna
[više…]

Goražde

Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Goražde
www.ucdp.org