Knjiga

DRUGA STRANA ŽIVOTA

Saznaj više…

Priručnik za roditelje:

KUĆNA FIZIKALNA TERAPIJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U UČENJU

Preuzmi PDF

Knjiga

CEREBRAL PALSY

CHALLENGES FOR THE FUTURE

Urednik: Emira Švraka

Saznaj više…

Nagrađeni dječiji crteži povodom dana osoba s onesposobljenjima

Saznaj više…

PROJEKAT

Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza

Saznaj više…

Dan osoba s cerebralnom paralizom i godišnjica Saveza

Goražde, 23.10.2013.

Saznaj više…

Aktuelno

Kratak prikaz sadržaja knjige Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji
Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521, JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank E-mail: [email protected], web:
DETALJNIJE
logo cpafbih
Druga promocija knjige Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji i treći Seminar Razvojne teškoće, u Sapni, 17.03.2018.
PROJEKAT FUNKCIONALNA SPOSOBNOST OSOBA S INVALIDITETOM, GLAVNI FAKTOR ZA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA CIJELE PORODICE PROGRAM SEMINARA I PROMOCIJE KNJIGE SAPNA
DETALJNIJE

 

Kratak prikaz sadržaja knjige Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521, JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank E-mail: [email protected], web: http://www.cpafbih.org www.facebook.com/savezcp Švraka E. i saradnici. Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. BIBLIOTEKA Socijalna inkluzija – 3. knjiga. ISBN 978-9926-8010-3-8 COBISS.BH-ID 24916230 Pred vama je 3. …

0 comments
logo cpafbih

Druga promocija knjige Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji i treći Seminar Razvojne teškoće, u Sapni, 17.03.2018.

PROJEKAT FUNKCIONALNA SPOSOBNOST OSOBA S INVALIDITETOM, GLAVNI FAKTOR ZA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA CIJELE PORODICE PROGRAM SEMINARA I PROMOCIJE KNJIGE SAPNA SUBOTA, 17.03.2018. – 11.00 – 15.15 sati Promocija knjige – 11.00-12.00 Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji, Emira Švraka i saradnici 11.00-11.15 Pozdravna riječ – Prof. dr Emira Švraka, predsjednica Saveza udruženja osoba …

0 comments

Galerija fotografija sa promocije knjige “Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji”, autor Emira Švraka i saradnici 02.03.2018

0 comments

NAŠE AKTIVNOSTI

Projekat Tuzla

Projekat Zenica

Projekat Goražde

Projekat Sarajevo

UDRUŽENJA ČLANICE SAVEZA

DLAN Zenica

Udruženje roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize mikro cefalije i hidro cefalusa
www.dlan.cpafbih.org

Sarajevo

Udruženje oboljelih od dječije cerebralne paralize Kantona Sarajevo
[više…]

SAPNA Tuzla

Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna
[više…]

Goražde

Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Goražde
www.ucdp.org