Udruženje roditelja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima„Dlan“Zenica

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

PROJEKAT PRISTUPAČNOST ZA SVE
Promocije knjiga
subota, 21.12.2019. od 11.00 – 12.30
U prostorijama Udruženje roditelja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima „Dlan“ Zenica

Ulica Crkvice 20 C, Zenica

Priručnik Pristupačnost za sve, monografija Humaniziranje izgrađene okoline
Udžbenik Okupaciona terapija, i CD Inkluzivna praksa I dio

11.00 – 11.10  Pozdravne riječi domaćina –Predsjednik Udruženja „DLAN“, Selvedin Dedić i
direktorica Saveza udruženja osoba s CP FBiH, prof. dr EmiraŠvraka
11.10 – 11.30 Riječ promotora
Predsjednik Udruženja „DLAN“, Selvedin Dedić, Samir Mulić, socijalni radnik i Kenan Alijagić, fizioterapeut
11.30 – 11.40 Riječ recenzenta monografije Humaniziranje izgrađene okoline, prof.dr Emira Švraka
11.40 – 12.20 Riječ autora
11.40 – 12.00  Prof. dr Emir Fejzić i dr.sci. Irma Fejzić: Humaniziranje izgrađene okoline
12.00 –12.20 Prof. dr Emira Švraka i doc. dr Naim Salkić: udžbenik Okupaciona terapija, priručnik Pristupačnost za sve i CD Re/habilitacija u inkluziji I dio
12.20 – 12.30 Razgovor sa autorima

Cerebralna paraliza (CP) je grupa trajnih poremećaja razvoja pokreta i posture koji uzrokuju ograničenja u izvođenju aktivnosti, a posljedica su neprogresivnih poremećaja nezrelog mozga ili mozga u razvoju. Motorički poremećaji su često udruženi s poremećajima čula, percepcije, kognicije, komunikacije, ponašanja, epilepsijom i sekundarnim mišićnokoštanim problemima.

Pristupačni stambeni prostor pomaže da se omogući samostalan život i da se obezbjedi način da osobe s psihofizičkim i senzornim teškoćama žive u zajednici. S personalnim asistentom i pristupačnim domom, osoba s teškoćama može da živi samostalno. Neadekvatan stambeni prostor za osobe s teškoćama ima ozbiljne posljedice. Još jedan zajednički problem s kojim se ljudi u regionu suočavaju kada adaptiraju nepristupačan stan je to što na raspolaganju nemaju službe koje bi ih usmjerile i posavjetovale o adaptacijama.

Neophodno je otvoriti Službe ili Savjetovališta za pristupačno stanovanje. Kao dio ovih službi, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, arhitekta, okupacioni terapeut i/ili fizioterapeut treba da posjećuju kuće/stanove pojedinaca/porodice i procjene šta treba adaptirati da bi se zadovoljile potrebe te osobe.

Projekat Pristupačnost za sve sufinansira Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH.

Glavni cilj Projekta

Promocija socijalne inkluzije, kroz edukaciju porodica osoba sa cerebralnom paralizom i drugim teškoćama o otklanjanju socijalno-ekonomskih, informaciono-komunikacionih i prostornih barijera koje spriječavaju ostvarivanje pristupačnosti za sve.

Specifični ciljevi ProjektaPristupačnost za sve (01.11.2019.-30.04.2020.)

  1. Promocije knjiga o pristupačnosti za sve (5 promocija) i završni Seminar
  2. Kroz ostvarivanje pristupačnosti stanovanja poboljšati funkcionalnu sposobnost osoba s težim psihomotoričkim i senzornim teškoćama i pružiti podršku socijalnoj inkluziji porodica osoba s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama.
  3. Osnivanje Savjetovališta za pristupačno stanovanje Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH kao stručna pomoć za adaptaciju stanova/kuća osoba s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama.
  4. Kampanja za realizaciju adaptacije 15 stanova/kuća članova Udruženja članica Saveza udruženja osoba s CP FBiH

www.cpafbih.org

Direktorica Saveza
Prof. dr Emira Švraka