Poziv na Seminar Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba i uloga porodice utorak, 21.01.2020

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521,
JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank
E-mail: savezcp@gmail.com,  www.facebook.com/savezcp
www.cpafbih.org

P R O J E K A T
Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba, uloga porodice i art radionice

S E M I N A R
Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba i uloga porodice
utorak, 21.01.2020.
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo
Asima Ferhatovića 2, Sarajevo

 

  12.30 -13.00 Konferencija za štampu

13.00 – 13.35 – Prof. dr Emira Švraka: Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba

 13.35 – 14.10 – Doc. dr Naim Salkić: Procjena  spremnosti odgajatelja za inkluzivnu praksu

14.10  – 14.45  -  Mr Irina Puvača: Uticaj porodice na kvalitetan rast i razvoj djece

14.45 – 15.00 – Diskusija