logo cpafbih

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521,
JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank
E-mail: savezcp@gmail.com,  www.facebook.com/savezcp
www.cpafbih.org

P R O J E K A T
Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba, uloga porodice i art radionice 
01.11.2019. – 30.04.2020.

S E M I N A R
Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba i uloga porodice
srijeda, 11.12.2019.
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo
Asima Ferhatovića 2, Sarajevo

 

12.30 -13.00 Konferencija za štampu 

13.00 – 13.30 – Prof. dr Emira Švraka: Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba  

13.30 – 14.00 – Doc. dr Naim Salkić: Procjena  spremnosti odgajatelja za inkluzivnu praksu 

14.00  – 14.30  -  Mr Irina Puvača: Uticaj porodice na kvalitetan rast i razvoj djece 

14.30 – 14.45 – Diskusija