Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica”

Sarajevo, Mjedenica 34
ponedjeljak, 03. decembar / prosinac 2012. od 9,00 – 12,30 sati

 rekl1

PROGRAM

Glavna skupština Ujedinjenih naroda, u oktobru 1992. god, na posebnoj, zajedničkoj sjednici, održanoj radi obilježavanja završetka Dekade osoba s onesposobljenjem, usvojila je rezoluciju da 3. decembar svake godine bude Međunarodni dan osoba s onesposobljenjem.

Nakon donošenja predmetne rezolucije, UN-ova Komisija za ljudska prava, u svojoj rezoluciji 1993/29, od 5. marta 1993. god, pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje 3. decembra s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s onesposobljenjem u društvu.

Osnovni cilj obilježavanja Međunarodnog dana osoba s onesposobljenjem je poboljšanje kvaliteta života osoba s onesposobljenjem kroz poticanje međusobne saradnje i stvaranje partnerstva među postojećim udruženjima osoba s onesposobljenjem, te na taj način ublažavanje posljedica socijalne isključenosti, kao i senzibilizacija javnosti na prisutnost osoba s onesposobljenjem u zajednici i probleme s kojima se svakodnevno susreću, ali s naglaskom na mogućnosti kojima raspolažu.

Predavanja povodon 3. decembra, Međunarodnog dana osoba s onespososbljenjem, će pružiti veliku podršku kontinuiranoj edukaciji njegovateljica i profesionalaca Dnevnih centara, Zavoda za osobe s intelektualnim i razvojnim onesposobljenjima, i Udruženjima osoba s onesposobljenjima i članovima njihovih obitelji.
Ciljne grupe: diplomirani fizioterapeuti, diplomirane medicinske sestre, okupacioni terapeuti, studenti postdiplomskog studija Fakulteta zdravstvenih studija, ali i studenti drugih srodnih fakulteta, svi članovi re/habilitacionog i edukacionog tima: fizijatri, pedijatri, dječiji psihijatri, psiholozi, pedagozi, defektolozi/edukatori rehabilitatori, socijalni radnici, socijalni pedagozi, profesionalci zaposleni u vrtićima i nastavnici u redovnim osnovnim i srednjim školama, (stručna podrška procesu inkluzije djece i adolescenata s poteškoćama u učenju).

Predavači

Prof. dr Nirvana Pištoljević, Teachers College, Columbia University i Edus-Edukacija za sve
Doc. dr Emira Švraka predsjednica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH
Ass. mr sci. Amra Mačak Hadžiomerović, dipl. fizioterapeut, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
Ass. mr sci. Namik Trtak, dipl. fizioterapeut, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
Ema Aletović, dipl. defektolog-oligofrenolog, Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica”

Organizatori

Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica”
Univerzitet u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine

Mjesto održavanja

Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica”
Mjedenica 34, 71000 Sarajevo
www.mjedenica.com
info@mjedenica.com
Tel: + 033 20 70 01; Fax: + 033 20 79 63

P R O G R A M

Ponedjeljak, 03. decembar /prosinac 2012. godine

09.00 – 09.15
Pozdravne riječi
Mirsad Asimović, prof, direktor Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica”
doc. dr Emira Švraka Predsjednica Saveza udruženja osoba s CP Federacije BiH

09.15 – 09.45
Prof. dr Nirvana Pištoljević: Savremene naučne prakse u radu i terapiji sa djecom s poteškoćama u razvoju

09.45 – 10.15
Doc. dr Emira Švraka: Pristupačno stanovanje za osobe s težim motoričkim onesposobljenjima

10.15 – 10.45
Mr sci. Amra Mačak Hadžiomerović: Položajni defekti

10.45 – 11.15
Mr sci. Namik Trtak: Fizikalna terapija za djecu i omladinu s cerebralnom paralizom

11.15 – 11.45
Ema Aletović, dipl. defektolog-oligofrenolog: Vršnjačko podučavanje: Višestruki učinak za učenike s poteškoćama u razvoju

11.45 – 12,00 Diskusija

12,00 – 12,30
Kafa