unilogo
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU
fzslogo

KONTINUIRANA PROFESIONALNA EDUKACIJA

oldsarajevo

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE
MEĐUNARODNI SIMPOZIJ
OKUPACIONA TERAPIJA
Sarajevo

Hirurški amfiteatar Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu
subota, 13. oktobar/listopad 2012. od 9,00 – 17,30 sati
PROMOCIJA UNIVERZITETSKOG UDŽBENIKA
„OKUPACIONA TERAPIJA”
12,30 – 13,30
Autorice:
Doc. dr Emira Švraka, Prof. dr Dijana Avdić, Doc. dr Enedina Hasanbegović-Anić
Promotori:
Akademik, Prof. dr Slobodan Loga, psihijatar
Prof. dr Džemal Pecar, fizijatar
Mr sci. dr Nataša Tomić, fizijatar
Doc. dr Mirsad Muftić, fizijatar
 

Cilj Programa kontinuirane profesionalne edukacije Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

Kontinuirana profesionalna edukacija omogućava stručnim kadrovima svih profila i zanimanja, da kroz period radne aktivnosti osvježe i dopune svoja znanja i budu spremni da praktično primjene sve inovacije u okviru svoje profesije.

Cilj Programa je razvijanje naprednog društva znanja, doprinos razvoju razmjene između obrazovnih ustanova, usavršavanje u stručnim područjima, što je istovremeno i priprema za uspješno sudjelovanje na evropskom tržištu rada.

Plan, ciljevi i očekivanja Simpozija Studija fizikalne terapije „Okupaciona terapija”

Upoznavanje modela okupacione performanse, procesa okupacione terapije, metoda procjene, intervencija u okupacionoj terapiji. Poseban značaj je u primjeni znanja iz opšte okupacione terapije u pružanju usluga klijentima sa specifičnom problematikom (djeca, odrasli i treće životno doba).

Korisnici usluga / ciljne grupe: diplomirani fizioterapeuti, studenti postdiplomskog studija Fakulteta zdravstvenih studija, ali i studenti drugih studija Fakulteta zdravstvenih studija i srodnih fakulteta, svi članovi re/habilitacionog i edukacionog tima: fizijatri, pedijatri, dječiji psihijatri, psiholozi, pedagozi, defektolozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, profesionalci zaposleni u vrtićima i nastavnici u redovnim osnovnim i srednjim školama, (stručna podrška procesu inkluzije djece i adolescenata s poteškoćama u učenju). Simpozij „Okupaciona terapija” će pružiti veliku podršku kontinuiranoj edukaciji njegovateljica i profesionalaca Dnevnih centara, Zavoda za osobe s intelektualnim onesposobljenjima, i Udruženjima osoba s onesposobljenjima i članovima njihovih obitelji.

Simpozij i radionica „Okupaciona terapija” će omogućiti bolje terminološko i suštinsko razumjevanje sličnosti i razlika radne i okupacione terapije, kao i rješavanje tzv. „sukoba interesa” okupacionih terapeuta i drugih zdravstvenih profesionalaca, na zadovoljstvo i korist klijenata. U praktičnom radu korisnici usluga razvijaju vještine funkcionalnog osposobljavanja klijenta.

Predavači

Prof. dr Dijana Avdić, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
Doc. dr Emira Švraka, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
Doc. dr Enedina Hasanbegović-Anić, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Dr. Danijela Vukičević, Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, Beograd
Prof. dr Emir Fejzić, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Ass. Sanela Sadiković, dipl. fizioterapeut, Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu

Mjesto održavanja

Hirurški amfiteatar Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu
Bolnička 25
71000 Sarajevo

Organizator

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
Bolnička 25
71000 Sarajevo
Tel. +387 33 569 800
Fax. +387 33 569 825
www.fzs.unsa.ba

Kontakt

Doc. dr. Emira Švraka, emira.svraka@fzs.unsa.ba
Mr. sci. Bakir Katana, bakir.katana@fzs.unsa.ba
Mr. sci. Vedran Đido, vedran.djido@fzs.unsa.ba

PROGRAM

Subota, 13. oktobar/listopad 2012. godine

09.00 – 9.45 Registracija učesnika

09.45 – 10.00 Pozdravni govor dekanese FZS, Prof. dr. Dijana Avdić

10.00 – 10.45 Psihološki aspekti okupacione terapije osoba s mentalnim poremećajima, Doc. dr Enedina Hasanbegović-Anić

10,45 – 11,30 Okupaciona terapija klijenata treće životne dobi, Prof. dr Dijana Avdić

11,30 – 12,15 Pozitivni i negativni primjeri pristupa javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo, Prof. dr Emir Fejzić

12,15 – 12,30 DISKUSIJA

PROMOCIJA UNIVERZITETSKOG UDŽBENIKA, „OKUPACIONA TERAPIJA”

12,30 – 13,30

 DSC06813

Autorice:

Doc. dr Emira Švraka, Prof. dr Dijana Avdić, Doc. dr Enedina Hasanbegović-Anić

Promotori:

Akademik, prof. dr Slobodan Loga, psihijatar
Prof. dr Džemal Pecar, fizijatar
Mr sci. dr Nataša Tomić, fizijatar
Promotor moderator, Doc. dr Mirsad Muftić

 

13,00 – 13,30 Kafa, u toku promocije udžbenika

13,30 – 15,00 Slobodno vrijeme za ručak

15,00 – 15,45 Rane intervencije kod prijevremeno rođene djece i njihov uticaj na funkcionalni ishod (NIDCAP – Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program), Dr Danijela Vukičević

15,45 – 16,30 Okupaciona terapija za djecu i adolescente s intelektualnim i razvojnim onesposobljenjima: cerebralna paraliza, Doc. dr Emira Švraka

16,30 – 17,15 Senzorna reedukacija šake i rehabilitacija poslije CVI, povreda glave i oštećenja PMN, Asistentica Sanela Sadiković, dipl. fizioterapeut i okupacioni terapeut

17,15 – 17,30 DISKUSIJA

REGISTRACIJA

Kotizacija

Kotizacija podrazumjeva: kafu, matarijal za Simpozij i Certifikat.
150 KM (80 €) po osobi.
Bodovanje prema pravilnicima Komora.

Način plaćanja

Za uplate iz BIH: 1610000000940038 Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo
Za uplate iz inostranstva: 50102000-22013 SWIFT RZBABABB2S 06000005205
IBAN broj: BA 391611000001194128
Uplate se mogu izvršiti i na licu mjesta na dan održavanja Simpozija.
Svaki peti učesnik iz jedne radne organizacije, dobija gratis učešće na Simpozijumu.

Otkazivanje sudjelovanja

Najkasnije 7 dana prije održavanja Simpozija.
U slučaju otkazivanja u navedenom periodu učesnici dobivaju povrat uplaćenih sredstava u visini od 50 %.

Registracija učesnika

Subota, 13. 10. 2012.
09.00 – 9.45 sati

Fotografije sa 4. Kongresa fizijatara održanog od 19 – 22. 09. 2012. godine u Banjoj Luci

DSC06762

DSC06768