DJECA SU BLAGO, DJECA SU ZLATO…

ORGANIZATORI

1. Udruženje roditelja, invalidnih osoba i djece sa posebnim potrebama „OSMJEH” Olovo
2. Udruženje roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize, mikrocefalije i hidrocefalusa”DLAN” Zenica

POKROVITELJI
  • GLAVNI POKROVITELJ – NAČELNIK OPŠTINE OLOVO, gospodin DŽEMAL MEMAGIĆ
  • FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
  • JZU BRC “AQUATRM” OLOVO
MEDIJSKI POKROVITELJI
  • FEDERALNA TV
  • RADIO OLOVO

KONFERENCIJA

Inkluzija djece i omladine s poteškoćama u učenju

OLOVO – PETAK, 31. 05. 2013. – 9,30-16,30h

Foto galeriju sa događaja pogledajte OVDJE.

NAUČNI ODBOR

1. Doc. dr Emira Švraka, predsjednica naučnog odbora i predsjednica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizomFBiH
2. Doc. dr Mirsad Muftić, predsjednik Udruženja fizijatara FBiH
3. Mr. sci. Naim Salkić, direktor Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo
4. Prim. mr. sci. Ajša Hadžihalilović (Savjetovalište za roditelje) LOTOS Zenica
5. Mr. sci. Sead Bašić, ortoped
6. Mr.sci. Berka Klinić, pedagog Centra „Vladimir Nazor” Sarajevo

KONFERENCIJA – Inkluzija djece i omladine s poteškoćama u učenju

Teme Konferencije

  • Re/habilitacija djece s poteškoćama u učenju
  • Profesionalna rehabilitacija osoba s poteškoćama
  • Učešće osoba s poteškoćama u proizvodnji zdrave hrane, ljekovitog bilja
  • Balneoklimatoterapija u BiH i regiji

Sažetak rada (do 500 riječi) slati na e-mail: savezcp@gmail.com do 17. 05. 2013.

Prateće aktivnosti Konferencije

  • Dobrovoljno darivanje krvi, mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska

PROGRAM KONFERENCIJE

OLOVO – PETAK, 31. 05. 2013. – 9,30 -16,30

9,30 – 10,00 – Svečano otvaranje Konferencije
Pozdravne riječi

Hajrudin Begović, predsjednik Skupštine Udruženja roditelja, invalidnih osoba i djece sa posebnim potrebama „Osmjeh” Olovo

Selvedin Dedić, Udruženje roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize, mikro cefalije i hidro cefalusa”DLAN” Zenica

Emira Švraka, predsjednica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

Džemal Memagić, načelnik opštine Olovo

10,00 – 10,15 „Sistem obrazovanja djece i odraslih s poteškoćama, u Španiji”
Doc. dr Emira Švraka, predsjednica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu

10,15 – 10,30 „Sport za osobe s invaliditetom” – Doc. dr Mirsad Muftić, predsjednik Saveza paraplegičara FBiH i Udruženja fizijatara FBiH, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu

10,30 – 10,45 „Reduktivna integracija senzornih modaliteta u procesima učenja”
Prof. dr Husnija Hasanbegović, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli

10,45 – 11,00 „Komunikacijski sistemi osoba sa slušnim oštećenjem” – Mr sci. Naim Salkić, direktor Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajev

11,00 – 11,15 „Sociostatusna obilježja porodica djece s poteškoćama u razvoju i učenju” –
Mr sci. Berka Klinić, pedagog Centra „Vladimir Nazor” u Sarajevu

11,15 – 11,30 Diskusija

11,30 – 12,00 PAUZA ZA KAFU

12,00 – 12,15 „Usamljenost kod adolescenata” – Mr sci. Elvira Čekić, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo

12,15 – 12,30 „Socijalna isključenost osoba s cerebralnom paralizom” – Mr sci. Amela Hamzić, sekretar Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

12,30 – 12,45 „Rehabilitacija pokretom” – Hajra Kadić, rukovodilac Centra za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu s posebnim potrebama, Zenic

13,15 – 13,25 Diskusija

13,25 – 15,00 PAUZA ZA RUČAK

15,00 – 15,15 „Sistematska primjena naučnih taktika u nastavnom procesu sa učenicima s poteškoćama u razvoju” – Nirvana Pištoljević, Zumreta Jeina i Berina Mehović (prezenter); J.U. Zavod “Mjedenica” i “EDUS-Edukacija za sve”

15,15 – 15,30 „Vršnjačko podučavanje: Višestruki učinak za učenike s poteškoćama u razvoju” – wNirvana Pištoljević i Ema Aletović (prezenter); J.U. Zavod “Mjedenica” i “EDUS-Edukacija za sve”

15,30 – 15,45 „Okupaciona terapija djece s Aspergerovim sindromom” – Maida Duraković, studentica VI semestra Studija fizioterapije Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu

15,45 – 16,00 „Faktori razvoja djece oštećenog sluha predškolskog uzrasta” – Amina Pilav, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo

16,00 – 16,15 „Podrška djeci s poteškoćama u učenju u redovnim školama” – Damir Babajić¹, Mirsad Djedović², Elvis Hodžić¹; Medžlis islamske zajednice Srebrenik¹,Osnovna škola Tinja², Srebrenik

16,15 – 16,30 „Okupaciona terapija osoba sa Sy. L. Down” – Ajla Kanjić, apsolvent Studija fizioterapije Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu

16,30 – 16,45 „Okupaciona terapija osoba s cerebralnom paralizom”- Dženisa Kadrić, studentica VI semestra Studija fizioterapije Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu

16,45 – 16,50 Diskusija