logo cpafbih

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521, JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank E-mail: savezcp@gmail.com,  www.facebook.com/savezcp   www.cpafbih.org

PROJEKAT FUNKCIONALNA SPOSOBNOST OSOBA S INVALIDITETOM, GLAVNI FAKTOR ZA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA CIJELE PORODICE

PROGRAM SEMINARA I PROMOCIJE KNJIGE

Multimedijalna sala Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo

PETAK, 13.04.2018. - 10.30 – 15.30 sati

10.30-10.45 Pozdravna riječ
Moderatorica: Amela Hošić, MA
- Prof. dr Emira Švraka, predsjednica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH
- Nevenko Novotni, predsjednik Udruženja oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo,
10.45-11.00     Konferencija za štampu

SEMINAR Razvojne teškoće – 11.00-15.30

11.00-11.20 - Prof. dr Emira Švraka: Funkcionalne sposobnosti i kvalitet života djece/osoba s teškoćama
11.20-11.40 - Doc. dr Naim Salkić: Različitost stavova učesnika u socijalnoj inkluziji djece/osoba s teškoćama
11.40-12.00 - Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović: Re/habilitacija djece s nepravilnim držanjem
12.00-12.20 – Pauza
12.20-12.40 - Prof. dr Merima Čaušević: Muzičke aktivnosti u radu sa djecom/osobama s teškoćama
12.40-13.00 –12.20-12.40 – Doc. dr Arzija Pašalić: Ishrana djece s razvojnim teškoćama
13.00-13.20 – Mr Dajana Ajanović Selesković: Art terapija – Međuuticaj likovnosti i psihičkog stanja djeteta
13.20-13.30 – DISKUSIJA

Promocija knjige 14.00-15.30

Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji, Emira Švraka i saradnici

14.00-15.30 Promocija knjige Riječ promotora
Ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, prof. dr Elvira Dilberović
Nadija Bandić, pomoćnica ministrice, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke BiH
Nihada Čolić, pomoćnica ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Nevenko Novotni, dipl. pravnik
Riječ autora
Emira Švraka, urednica i autorica, Naim Salkić, Arzija Pašalić i Berka Klinić
15.30 Kafa i druženje