logo cpafbih

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA


Adresa : Bosna i Hercegovina,
71 000 Sarajevo, Bolnička 25
E-mail: info@fzs.unsa.ba
web: www.fzs.unsa.ba
E-mail: savezcp@gmail.com,
web: https://www.cpafbih.org
www.facebook.com/savezcp

PROMOCIJA KNJIGE  
Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji
Emira Švraka i saradnici

SRIJEDA, 18.04.2018. - 15.30 – 16.00 sati
30. MEĐUNARODNI SAJAM KNJIGA
CENTAR SKENDERIJA

Moderatorice
Amela Hošić, MA, sekretar Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH
Adnana Mašala, bibliotekaraica Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u sarajevu

Promocija knjige
Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji, Emira Švraka i saradnici

            15.30 – 15.45 – Riječ promotora
Promotori:
Prof. ddr Lidija Pehar, recenzent
Nadija Bandić, pomoćnica ministrice, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke BiH
Nihada Čolić, pomoćnica ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

            15.45 – 16.00 – Riječ autora
Autori:
Prof. dr Emira Švraka, urednica i autorica
Doc. dr Naim Salkić
Doc. dr Arzija Pašalić
Mr sci. Berka Klinić