udruzenje-KSUdruženje oboljelih od dječije cerebralne paralize Kantona Sarajevo osnovano je 1984. godine, ni u najtežim ratnim godinama nije prestajalo sa radom. Violeta Bilek, prva predsjednica Udruženja, zajedno sa malim brojem saradnika uspijevala je osigurati humanitarnu pomoć za članove i njihove porodice. Nakon odlaska Violete Bilek u inostranstvo, 1994. godine za predsjednika Udruženja imenovan je Nevenko Novotni, koji je nastavio sa pomaganjem članovima Udruženja, bilo da se radilo o humanitarnoj pomoći u hrani, odjeći, obući ili ponekad o prijeko potrebnim ortopetskim pomagalima. U ratnim godinama realiziran je i projekat psihosocijalne podrške i pomoći djeci oboljeloj od dječije cerebralne paralize koji su podrazumijevali fizikalni tretman – logopedski, defektološki i psihološki i službe za socijalni rad kao i pomoći njihovim roditeljima. Od osnivanja, Udruženje se, kroz realizaciju svojih projekata, zalaže za humani model društvene brige o svim ljudima s onesposobljenjem. Danas Udruženje okuplja i brine se o 320 članova različite životne dobi. Zahvaljujući jednom od projekata članovi Udruženja školskog uzrasta imaju redovan prevoz od kuće do škole i natrag. Ono na što je uprava Udruženja posebno ponosna jeste Art radionica CDP.

art-radionicaArt radionica CDP je registrovana 2007. godine pri Udruženju i predstavlja tzv. „žensku radionicu”. Art radionica CDP je trajni projekat za radnu rehabilitaciju, resocijalizaciju i edukaciju iz oblasti primijenjene umjetnosti za osobe s onesposobljenjem. Rahabilitacija i resocijalizacija 14 članica koliko broji pomenuta radionica, realizira se kroz radnu terapiju, druženje, te nastavak edukacije i prekvalifikacije. Članice Radionice slikaju na svili i staklu, izrađuju odjevne predmete i nakit od raznih vrsta materijala koje promoviraju kroz prodajne izložbe. S obzirom da se Art radionica finansira isključivo od donacija, želja članica je da stvore uslove samoodrživog finansiranja s osnovnom svrhom aktiviranje i animiranje što većeg broja osoba s invaliditetom ženskog spola koje bi bile aktivne u radionici i tome pomigle sebi kako s medicinsko- terapijskog tako socijalnog aspekta.

Kontakt: Nevenko Novotni, predsjednik
Adresa: Marka Marulića 13/J, Sarajevo
Telefon: 033 653 515