logo-sapnaUdruženje Osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna je osnovano 2008 godine.

Udruženje je opredjeljeno i odlučno da u kontinuitetu i dosledno izgrađuje, zajedno sa drugim, uspostavljanje zdravih odnosa u zajednici, stvaranje uslova u kojima će društvo prihvatiti osobe sa invaliditetom kao ravnopravne članove svoje zajednice, raditi na smanjenju siromaštva osoba sa invaliditetom.

Da bismo ovo ostvarili moramo biti organizacija koja stalno uči, spremna da odgovori na potrebe i iskoristi prilike, moramo da budemo organizacija koja vjeruje u svoju svrhu i organizacija koja djeluje u skladu sa svojim okruženjem.

Kontakt: Hazim Junuzović
Adresa: ul. 206.”V” b.br. bb, Sapna
Telefon: 061 562 672