logo cpafbih

Program promocije poštanske marke na temu "Dječija marka - Likovno stvaralaštvo djece/osoba s CP i drugim teškoćama"

logo cpafbih
Adresa Saveza: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo,Telefon/fax: +387 33 221 521,
JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank
E-mail: savezcp@gmail.com,  www.facebook.com/savezcp
www.cpafbih.org

Broj: 154 - II/23
Sarajevo, 25.09.2023.

Obilježavanje Međunarodnog Dana svjesnosti o cerebralnoj paralizi, 06.10.2023. i Dana osoba s cerebralnom paralizom FBiH, 17.10.2023.

Promocija  filatelističkog izdanja prigodne poštanske marke na temu ''Dječija marka – Likovno stvaralaštvo djece/osoba sa cerebralnom paralizom i drugim teškoćama'' , sa motivom ''Mačak Cicko''  i koverte prvog dana - FDC-a sa motivom ''Cvijet različitosti''  koji je izdalo ''Javno preduzeće BH Pošta'' d.o.o. Sarajevo

 

Cerebralna paraliza je globalni fenomen. Međunarodni dan osoba s cerebralnom paralizom, 6. oktobar, podsjetnik je da na svijetu više od 17 miliona ljudi živi sa ovim stanjem. Oko 350 miliona ljudi je u bliskoj vezi sa djetetom ili odraslom osobom koja ima cerebralnu paralizu. Cerebralna paraliza je jedan od najučestalijih oblika fizičkog onesposobljenja. Dan osoba s CP u FBiH je 17. oktobar.

10.45 – 11.00 – Konferencija za štampu
11.00 – 11.05 – Pozdravna riječ direktorice Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH, prof. dr Emire Švraka
11.05 – 11.15 – Obraćanje Branke Sumenić-Bajić, šefice Odjeljenja za BiH marku i grafički dizajn: predstavljanje izdanja poštanske marke
11.15 – 11.30 – Pojedinačno dodjeljivanje staklene plakete s motivom poštanske marke i mape s primjercima poštanske marke i koverte prvog dana:

    1. Savezu udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH
    2. Autoru crteža za poštansku marku, Jasminu Mehakoviću
    3. Autorici crteža za kovertu prvog dana,  Almini Šehović i
    4. Federalnom ministru za rad i socijalnu politiku, Adnanu Deliću

Obraćanje autora crteža i gospodina ministra, Adnana Delića.

11.30 – 12.00 Kafa