Proteklog vikenda u Zenici Savez udruženja oboljelih od cerebralne paralize Federacije BiH je realizirao dio projekta pod nazivom “Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza”, a u projekat su bili uključeni članovi udruženja “DLAN” kantonalnog udruženja oboljelih od cerebralne paralize, mikrocefalije i hidrocefalusa. Osobe sa invaliditetom koje su uključene u ovaj projekat su kroz mjerenje gustine petne kosti mogle saznati da li su skloni osteoporozi, te koji su to dalji koraci i liječenju i prevenciji ove bolesti. Pored mjerenja gustine petne kosti, kao i visine i težine pacijenata, prisutnima je pružena mogućnost prisustva mnogobrojnim predavanjima i radionicama koje su imale edukativnu ulogu kako za članove udruženja tako i za njihove roditelje.

Treba reći i to da su učesnici u ovom projektu ispunjavali različite upitnike i testove funkcionalne nezavisnosti, a sve to u svrhu što detaljnijeg upoznavanja sa uslovima života u kojima žive i anamneze bolesti svakog od njih.

“Preduslov za učešće u pomenutom projektu bio je da osobe imaju cerebralnu paralizu, a danas u Zenici smo obavili mjerenje za oko 30 pacijenata” rekla je Amela Hošić – sekretarica Saveza udruženja oboljelih od cerebralne paralize FBiH.

Ovaj projekat pored Zenice realiziran je još u Tuzli, a planirano je da se mjerenja obave još u Goraždu i Sarajevu.

“Nakon završetka mjerenja i anketiranja, sumirani rezultati će biti objavljeni u priručniku koji će nositi isti naslov kao i sam projekat, a osobe koje su podvrgnute ovom testiranju dobiju nalaz gustine petne kosti i stepena izloženosti osteoporozi kao i preporuke ljekara dr. Emire Švraka i dr. Dijane Avdić kada je u pitanju dalje liječenje ukoliko nalaz pokaže da osoba ima osteoporozu ili je izložena određenom stepenu faktora koji utiču da oboli od ove bolesti” istakla je Hošić.

Mjerenje gustine petne kosti i ljekarski pregledi bili su i prilika za druženje kako članova udruženja tako i predstavnika Saveza. Na kraju treba reći da su predstavnici udruženja “DLAN” izrazili veliku zahvalnost na ukazanoj prilici za njihove članove i nadu da će se saradnja uspješno nastaviti i u budućnosti.

Članak preuzet sa: WWW.SIGMA.BA