PROJEKAT SAVEZA UDRUŽENJA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM FBIH
Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza

Udruženje roditelja djece oboljele od cerebralne paralize, hidro i mikrocefalusa „Dlan” iz Zenice

SUBOTA, 20. 12. 2014, od 10,30 do 16,00 sati
JU Dom zdravlja Zenica, ul. Fra Ivana Jukića 2, Zenica

Projekat Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH – www.cpafbih.org Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza je istraživanje od interesa za cijelu zajednicu i treba da pomogne razvoju preventivnih mjera i sveobuhvatne strategije poboljšanja kvaliteta života cjelokupne populacije obitelji čije su jedan ili više članova s psihofizičkim onesposobljenjem (cerebralna paraliza).

Projekat je istraživački, dijagnostički i edukacijski. Planirane su Radionice za roditelje, djecu i odrasle osobe s cerebralnom paralizom (CP) i predavanja u Tuzli, Zenici, Goraždu i Sarajevu. Projekat se finansira zahvaljujući Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. U aprilu mjesecu 2015. godine, očekuje se završni Seminar u Sarajevu s promocijom knjige.

Radionice
1. Obiteljski način života, raspolaganje slobodnim vremenom, pedagoška i socijalna podrška škole i cijele zajednice
2. Uloga fizikalne terapije u menadžmentu spasticiteta i bola za osobe s cerebralnom paralizom
3. Okupaciona terapija za osobe s cerebralnom paralizom/Funkcionalno osposobljavanje

Predavanja
1. Prevencija osteoporoze. Terapija pokretom i inaktivitetna osteoporoza
Specijalna olimpijada/ortopedska kolica / prilagođeni sadržaji nastave tjelesnog odgoja…
2. Osnovni principi savremene re/habilitacije. Značaj nevladinog sektora/udruženja Inkluzija i kvalitet života osoba s CP i inaktivitetnom osteoporozom
3. Senzorni poremećaji osoba s cerebralnom paralizom

Kako je osteoporoza tiha bolest, često je neopažena, neprepoznata, i dijagnostikovana je tek po nastanku prijeloma kosti. Rana dijagnoza osteoporoze je značajna zbog masovnosti obolijevanja, radi spriječavanja ozbiljnih posljedica i komplikacija kao što su prijelomi pršljena, vrata butne kosti ili onesposobljenja. Dijagnostika i praćenje terapijskih efekata osteoporoze postavlja se na osnovu istorije bolesti, kliničkog pregleda, dodatnih laboratorijskih i fizičkih ispitivanja.

Prva mjerenja, radionice i predavanja su održani u Centru „Koraci nade” u Tuzli, sa korisnicima usluga Centra i Udruženja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna. Korisnici usluga su dobili preporuke za dalju obradu, poslije mjerenja ultrazvučne mineralne gustine petne kosti, tjelesne težine i visine. Usluge su bile na visokom profesionalnom nivou i od strane domaćina i istraživačko/edukacijskog tima, a korisnici usluga su učestvovali aktivno u radu.

Neadekvatnosti sistema podrške za osobe s poteškoćama u BiH uzrokuju to da brigu oko osobe s onesposobljenjem preuzima član porodice, koji zbog toga često mora napustiti posao ili posao ne traži aktivno. Zbog malih i neadekvatnih socijalnih naknada porodični budžet nije dovoljan za istovremeno zadovoljavanje potrebe porodice i osobe s onesposobljenjem. Onesposobljenje nekog od članova često uzrokuje siromaštvo čitave porodice.

Predsjednica Saveza, prof. dr Emira Švraka

Galerija slika