Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Tel/fax: +387 33 221 521,
JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank
E-mail: savezcp@gmail.com,  www.facebook.com/savezcp
web: http://www.cpafbih.org/

 

Poziv za medije 

Promocija priručnika „PRISTUPAČNOST ZA SVE – Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva“

 Pristupačnost za sve je osnovno ljudsko pravo, i svaka barijera u okruženju koja uskraćuje pristup i slobodno kretanje osobama s onesposobljenjem ili drugim osobama sa smanjenom sposobnošću kretanja jeste i mora biti prepoznata kao diskriminacija.

Kako bi se osiguralo da svaka osoba sa oštećenjem sluha ima jednaka prava i mogućnosti, Savez udruženja osoba sa celebrarnom paralizom Federacije BiH je kroz projekat „Dijalog za budućnost“ je proveo niz radionica kojima su službenici iz 6 općina naučeni korištenju znakovnog jezika, te je kreiran elektronski rječnik sa oko 400 snimljenih pojmova na znakovnom jeziku. Priručnik koji će biti predstavljen je namijenjen svim članovima zajednice koji mogu i trebaju dati doprinos u razvoju socijalnog uključivanja, te koji ga u svakodnevnom radu mogu koristiti: javnim službenicima u cijeloj Bosni i Hercegovini, nastavnom osoblju u vrtićima, školama i fakultetima, roditeljima djece sa razvojnim teškoćama, kao i stručnjacima medicinskih i zdravstvenih nauka.

Mediji se pozivaju da prisustvuju promociji priručnika „Pristupačnost za sve – Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva“ koja će se održati u

Četvrtak, 15. 08. 2019. u 14.00 sati, u prostorijama Saveza u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju, Asima Ferhatovića 2, Sarajevo

O knjizi i projektu će govoriti autori: Emira Švraka, Naim Salkić, Milenko Vujinović, Meliha Povlakić Hadžiefendić, Mejrema Ljevaković, Vedrana Veselinović, Zlatan Mušić i Abdulah Ljevaković.

Partneri u Projektu Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva: Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo i Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Sunce“ Pale, razvili su kvalitetnu saradnju koja će se nastaviti i dalje.

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH provodi aktivnost/projekat „Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva“ u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

 

Kontakt osoba, koordinator Projekta
Zlatan Mušić
033 221 521
062 788 860