Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva” Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine jedan je od 24 odabrana projekta koji se finansira u okviru zajedničkog projekta UN-a: „Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u BiH“.

Priručnik "Pristupačnost za sve" je nastao kao rezultat projekta "Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva". Priručnik sadrži oko 400 pojmova na znakovnom jeziku, koji se mogu skinuti sa naše stranice.