Promocija monografije Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom - Kreativnost je važna kao pismenost sa galerijom fotografija

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521
JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank
E-mail: savezcp@gmail.com,  www.facebook.com/savezcp
www.cpafbih.org

PROGRAM PROMOCIJE

Promocija monografije

Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom - Kreativnost je važna kao pismenost

Utorak, 23.02.2021. od 15.00 - 16.30 sati

Svečana sala Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo, na Grbavici

Program:

15.00 - 15.05: Pozdravna riječ direktorice Saveza udruženja osoba s CP FBiH, prof. dr Emire Švraka

15.05 - 15.10: Predstavljanje aktivnosti radionice „Životna pomoć“, udruženja iz Goražda, članice Saveza

Recenzenti:

15.10 - 15.20 - Prof. dr sci. med. Jadranka Dizdarević-Stojkanović

15.20 - 15.30 - Prof. dr sci med. Ismet Gavrankapetanović

15.30 - 15.40 - Prof. dr sci. med. Mirsad Muftić

15.40 - 15.50 - Prof. dr sci. Naim Salkić

Promotori:

15.50 - 16.00 - Prof. dr sci. Bakir Katana

16.00 - 16.10 - Amir Nuhić, predsjednik Udruženja roditelja djece i omladine s cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama u razvoju „i“ Konjic

Autorica

16.10 -16.20 - Prof. dr sci. med. Emira Švraka

16.20 - 16.30 - Podjela 300 knjiga, po 60 primjeraka svakom od 5 udruženja, članica Saveza

Moderatorica programa Promocije, Mr Amela Hošić, sekretar Saveza

 

Izdavanje monografije Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom - Kreativnost je važna kao pismenost je dio Projekta Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH (Savez)  Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/osoba s cerebralnom paralizom, koji je finansijski podržalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Predavanja za članove Udruženja osoba s cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo i promociju monografije podržala je Opština Novo Sarajevo i Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo, dodjelom dva termina u svečanoj sali.

Napominjemo da će biti prisutno od 25-30 osoba, uz poštovanje epidemioloških mjera.

 

U prilogu možete skinuti prezentacije Prof. dr Emire Švrake i Prof. dr Bakira Katane:

Interdisciplinarni tim za rehabilitaciju djece osoba s CP - Emira Švraka

Značaj hidrokineziterapije za djecu osobe s CP - Bakir Katana