Galerija fotografija sa predavanja u okviru projekta Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/osoba s cerebralnom paralizom

U toku je realizacija Projekta Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH  Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/osoba s cerebralnom paralizom, koji je finansijski podržalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike na osnovu dodijeljenih sredstava Javnog poziva za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za privređivanje igara na sreću, za 2020. godinu. U sklopu Projekta je izdavanje knjige/monografije Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom - Kreativnost je važna kao pismenost i predavanja za 5 udruženja članica Saveza. Edukacija porodica djece/osoba s cerebralnom paralizom i drugim psihomotoričkim i senzornim teškoćama je od velikog značaja.

Predavanja za članove Udruženja osoba s cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo i promociju monografije podržala je Opština Novo Sarajevo i Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo, dodjelom dva termina u svečanoj sali.

Utorak, 16.02.2021. od 15.00 - 17.00 sati, predavanja

Teme predavanja:

  1. Prof. dr Emira Švraka: Uloga interdisciplinarnih timova za re/habilitaciju djece/osoba s cerebralnom paralizom (30 min) i diskusija (do 15 minuta)
  2. Prof. dr Bakir Katana: Značaj hidrokineziterapije za djecu/osobe s cerebralnom paralizom (30 min) i diskusija (do 15 minuta).