UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE

KOMORA FIZIOTERAPEUTA CRNE GORE

INSTITUT ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I REUMATOLOGIJU „DR SIMO MILOŠEVIĆ“ A.D. IGALO

SAVEZ UDRUŽENJA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM FBiH 

 

PROMOCIJA KNJIGE
Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji
Emira Švraka i saradnici

PODGORICA - PETAK, 25.10.2019. od 18:00h do 19:30h, Medicinski fakultet
HERCEG NOVI – SUBOTA, 26.10.2019. od 14:00h do 15:30h, Institut Igalo

 

PODGORICA
18:00 – 18:15 - Pozdravna riječ
Prof. dr Arzija Pašalić, dekanesa Fakulteta
zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Prof. dr Emira Švraka, predsjednica Saveza udruženja
osoba s cerebralnom paralizom FBiH
18:15 – 18:45 - Riječ promotera
Promoteri:
Prof. dr Amra Mačak Hadžiomerović; Univerzitet u
Sarajevu, Fakultet zdravstvenih studija
Krsto Kovačević, magistar fizikalne terapije
18:45 – 19:15 – Riječ autora
Autori:
Prof. dr Emira Švraka, urednica
Prof. dr Arzija Pašalić
Doc. dr Naim Salkić
19:15 – 19:30 – Razgovor sa autorima

HERCEG NOVI
14:00 – 14:15 - Pozdravna riječ
Prof. dr Arzija Pašalić, dekanesa Fakulteta
zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Prof. dr Emira Švraka, predsjednica Saveza udruženja
osoba s cerebralnom paralizom FBiH
14:15 – 14:45 - Riječ promotera
Promoteri:
Prof. dr Amra Mačak Hadžiomerović; Univerzitet u
Sarajevu, Fakultet zdravstvenih studija
Doc. dr Sofija Žitnik Sivački; studijski program
Primijenjena fizioterapija Medicinskog fakulteta UCG
Vesna Samardžić, magistar fizikalne terapije
14:45 – 15:15 – Riječ autora
Autori:
Prof. dr Emira Švraka, urednica
Prof. dr Arzija Pašalić
Doc. dr Naim Salkić
15:15 – 15:30 – Razgovor sa autorima

Pred vama je 3. knjiga iz biblioteke Socijalna inkluzija Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH (Savez), Inkluzivna praksa, koja će izaći u tri dijela. Prvi dio knjige Inkluzivna praksa nosi podnaslov Re/habilitacija u inkluziji i sadrži uvodna poglavlja inkluzivne prakse. Knjiga će biti podrška u nastavi studentima Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, studija Fizikalna terapija za predmete Okupaciona terapija i Rehabilitacija u inkluziji, koji se prvi put izvodi od akademske 2017/2018.

Biopsihosocijalni model ili holistički model potstakao je brojna istraživanja uticaja psiholoških i socijalnih uzroka na nastajanje, tok i ishod bolesti, a time i razvoj novih interdisciplinarnih područja kao što su zdravstvena psihologija i psihoneuroimunologija. Holistički model opisuje interakcije između psihosocijalnih i bioloških faktora o etiologiji i razvoju bolesti, o tome kako pojedinac interpretira i reaguje na okruženje, kako odgovara na stres, kakvi su uticaji zdravstvenih ponašanja i kako to može, u konačnom, uticati na zdravstvene ishode.

Inkluzivni model školskog obrazovanja predstavlja samo jednu komponentu sistema re/habilitacije u lokalnoj zajednici, koji promoviše holistički pristup i orjentisanost na dijete i porodicu. Inkluzivna praksa škole odražava inkluzivnu kulturu i politiku škole. Ona predstavlja praktična, pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička rješenja, u osiguravanju kvalitetnog poučavanja i učenja, kao i aktivnog učešća svih aktera života škole. Inkluzivna praksa podrazumjeva da su sva djeca/učenici dobrodošli u vrtiće/škole i da su odgovornost svih prosvjetnih radnika. Individualizovani pristup u nastavi za djecu s razvojnim teškoćama podrazumjeva niz postupaka: razvijanje samostalnosti učenika stepenovanim pružanjem pomoći, predviđanje dužeg vremena za rješavanje zadataka, pojedinačno zadavanje zadataka, češću provjeru znanja u kraćim vremenskim jedinicama i s manjim brojem pitanja, zajedničko planiranje rada s učenikom, češće promjene aktivnosti.

Slobodno vrijeme smatra se značajnim vremenom u životu pojedinca i značajnim aspektom socijalizacije (posebno mladih) ljudi. Sociologija i pedagogija danas posvećuju sve više pažnje
upravo slobodnom vremenu, smatrajući ga ključnim, budući da ispunjava tri osnovne funkcije: odmaranje, razonodu i razvoj ličnosti. Djeci s razvojnim teškoćama potrebna je pomoć u razvijanju opcija slobodnih aktivnosti i prilagođavanja okruženja za izvođenje slobodnih aktivnosti prema mogućnostima.