logo cpafbih

UNIVERZITET CRNE GORE – FILOZOFSKI FAKULTET NIKŠIĆ
UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
SAVEZ UDRUŽENJA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM FBiH

 

PROMOCIJA KNJIGE

Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji

Emira Švraka i saradnici

 

ČETVRTAK, 24.10.2019. – 14.00 – 15.30 sati

Filozofski fakultet Nikšić- ulica Danila Bojovića bb

Promocija knjige

Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji, Emira Švraka i saradnici

Moderator/ica Prof.dr Nada Šakotić
14.00 – 14.15 - Pozdravna riječ
Prof. dr Goran Barović, dekan Filozofskog fakulteta, Univerzitet Crne Gore
Prof. dr Arzija Pašalić, dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Prof. dr Emira Švraka, predsjednica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

14.15 - 14.45 - Riječ promotora
Promotori:
Prof. dr Amra Mačak Hadžiomerović; Univerzitet u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih studija
Prof. dr Tanja Novović, Univerzitet Crne Gore – Filozofski fakultet, Nikšić
Prof. dr Nada Šakotić, Univerzitet Crne Gore – Filozofski fakultet, Nikšić
Mr fizioterapije Anka Vukićević
14.45 – 15.15 – Riječ autora

Autori:

Prof. dr Emira Švraka, urednica
Prof. dr Arzija Pašalić
Doc. dr Naim Salkić
15.15 – 15.30 – Razgovor sa autorima