PROJEKAT SAVEZA UDRUŽENJA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM FBIH
Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza

SUBOTA, 13. 12. 2014, od 10,30 do 16,00 sati
Prva mjerenja, radionice i predavanja će se održati u Centru „Koraci nade” u Tuzli
Vukovarska do br. 7

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH – Savez – www.cpafbih.org se u svom Programu zalaže za potsticanje mjera na unapređivanju socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja, obrazovanja, re/habilitacije, osposobljavanja, zapošljavanja i društvenog života osoba s cerebralnom paralizom. Savez ima četiri članice: Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, Udruženje oboljelih od dječije cerebralne paralize i distrofije Bosansko- podrinjskog kantona – Goražde, Udruženje roditelja djece oboljele od cerebralne paralize, hidro i mikrocefalusa „Dlan” iz Zenice i Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna.

Projekat Saveza Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza je podrška inkluziji osoba s cerebralnom paralizom. Poboljšanje funkcionalnih sposobnosti za brigu o sebi, radnih i slobodnih aktivnosti dovodi do poboljšanja životnih uslova. Projekat je istraživački, dijagnostički i edukacijski. Planirane su Radionice za roditelje, djecu i odrasle osobe s CP i predavanja u Tuzli, Zenici, Goraždu i Sarajevu. Korisnici usluga će dobiti preporuke za dalju obradu, poslije mjerenja ultrazvučne mineralne gustine petne kosti.

Projekat se finansira zahvaljujući Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

U aprilu mjesecu 2015. godine, očekuje se završni Seminar u Sarajevu s promocijom knjige Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza.

Sistem podrške za osobe s poteškoćama u BiH i dalje nije usklađen s Konvencijom o pravima osoba s onesposobljenjem jer nisu stvoreni uslovi i sistemska podrška ovim osobama, naročito kod donošenja informisane odluke o svim pitanjima i pravima koja ih se tiču. Neadekvatnosti sistema uzrokuju to da brigu oko osobe s onesposobljenjem preuzima član porodice, koji zbog toga često mora napustiti posao ili posao ne traži aktivno. Zbog malih i neadekvatnih socijalnih naknada porodični budžet nije dovoljan za istovremeno zadovoljavanje potrebe porodice i osobe s onesposobljenjem. Onesposobljenje nekog od članova često uzrokuje siromaštvo čitave porodice.

Istraživanje je od interesa za cijelu zajednicu i treba da pomogne razvoju preventivnih mjera i sveobuhvatne strategije poboljšanja kvaliteta života cjelokupne populacije obitelji čije su jedan ili više članova s psihofizičkim onesposobljenjem (cerebralna paraliza).

Nepokretnost zajedno sa starenjem je jedan od uzroka nastanka osteoporoze. Za osobe s onesposobljenjem, osteoporoza nije samo rezultat starenja, ona je rezultat i nepokretnosti. Za osobe koje koriste ortopedska kolica, sjedište treba da pruži povećanu zaštitu u slučaju pada. Potrebno je ove osobe educirati tehnikama prevencije pada. Ove tehnike uključuju procjenu okruženja za potencijalne prepreke (neravne podloge, stepenice).
Inaktivitetna osteoporoza je jedan od najznačajnijih faktora psihomotoričkog onesposobljenja osoba s cerebralnom paralizom.

Predsjednica Saveza, prof. dr Emira Švraka