PROJEKAT SAVEZA UDRUŽENJA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM FBIH
Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza
OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA OSOBA S ONESPOSOBLJENJEM

Glavna skupština Ujedinjenih nacija, u oktobru 1992. god, na posebnoj, zajedničkoj sjednici, održanoj radi obilježavanja završetka Dekade osoba s onesposobljenjem (1983–1992), usvojila je rezoluciju da 3. decembar svake godine bude Međunarodni dan osoba s onesposobljenjem. UN-ova Komisija za ljudska prava, u svojoj rezoluciji 1993/29, od 5. marta 1993. god, pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje 3. decembra s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s onesposobljenjem u društvu. UN web stranica: http://www.un.org/disabilities/

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH se u svom Programu zalaže za potsticanje mjera na unapređivanju socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja, obrazovanja, re/habilitacije, osposobljavanja, zapošljavanja i društvenog života osoba s cerebralnom paralizom. Savez ima četiri članice: Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, Udruženje oboljelih od dječije cerebralne paralize i distrofije Bosansko- podrinjskog kantona – Goražde, Udruženje roditelja djece oboljele od cerebralne paralize, hidro i mikrocefalusa „Dlan” iz Zenice i Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna.

Rezultati istraživačkog Projekta Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza će dati podršku inkluziji osoba s cerebralnom paralizom, poboljšanjem funkcionalnih sposobnosti za brigu o sebi, radnih i slobodnih aktivnosti i time doveli do znatnog poboljšanja životnih uslova. Projekat se finansira zahvaljujući Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Planirane su Radionice za roditelje, djecu i odrasle osobe s CP i predavanja u Tuzli, Zenici, Goraždu i Sarajevu. Prva mjerenja, radionice i predavanja će se održati u subotu, 13. 12. 2014. u Centru „Koraci nade” u Tuzli.
U aprilu mjesecu 2015. godine, očekuje se završni Seminar u Sarajevu s promocijom knjige Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza.

Istraživanje je od interesa za cijelu zajednicu i treba da pomogne razvoju preventivnih mjera i sveobuhvatne strategije poboljšanja kvaliteta života cjelokupne populacije obitelji čije su jedan ili više članova s psihofizičkim onesposobljenjem (cerebralna paraliza).

Nepokretnost zajedno sa starenjem je jedan od uzroka nastanka osteoporoze. Za osobe s onesposobljenjem, osteoporoza nije samo rezultat starenja, ona je rezultat i nepokretnosti. Za osobe koje koriste ortopedska kolica, sjedište treba da pruži povećanu zaštitu u slučaju pada. Potrebno je ove osobe educirati tehnikama prevencije pada. Ove tehnike uključuju procjenu okruženja za potencijalne prepreke (neravne podloge, stepenice).

U cilju poboljšanja životnih uslova, važno je procijeniti individualne potrebe, kao i pružiti dodatnu edukaciju o specifičnim primjenama opreme, uključujući i adaptivnu opremu, ortopedska kolica i zaštitnu opremu, kako bi se smanjio rizik od pada. Inaktivitetna osteoporoza je jedan od najznačajnijih faktora psihomotoričkog onesposobljenja osoba s cerebralnom paralizom.

Predsjednica Saveza, prof. dr Emira Švraka