SRETNA I USPJEŠNA NOVA 2016. GODINA
SAVEZ UDRUŽENJA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM FBiH

Materijal sa predavanja “Podrška inkluziji osoba s poteškoćama i profesionalna rehabilitacija” u obliku prezentacije i tekst fajla možete preuzeti ovdje: [PPT] [DOC]