voosi

Povodom 3.decembra Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača primio je članove Vijeća organizacija osoba s invaliditetom (VOOSI) Federacije BiH.

Ministar Drljača čestitajući dan osoba s invaliditetom je istakao dosadašnji uspješni partnerski odnos sa ovom organizacijom, te najavio pokretanje inicijativa za unaprjeđenje položaja osoba s invaliditetom i stvaranja inkluzivnog društva. Predsjednica VOOSI-ja Elvira Bešlija izrazila je potporu ministru Drljači u budućem radu, te predstavila planove i aktivnosti koje provode članice organizacije.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kroz implementaciju zakona nastoji promovirati razumijevanje pitanja invaliditeta, djelovati na poštivanju prava i obaveza, pružati podršku i planirati buduće projekte, a sve to u cilju podizanja svijesti o izjednačavanju prava osoba s invaliditetom na prostoru Federacije BiH, istakao je ministar Drljača.

Razgovarano je i o financiranju organizacija iz proračuna Federacije BiH, izradi Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Federaciji BiH za razdoblje od 2016. do 2020.godine, te usuglašavanju lokalnih akcijskih planova u kantonima.

Cilj lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti jeste aktiviranje ciljeva Strategije u oblasti invalidnosti Federacije BiH na lokalnoj razini, kako bi lokalne i kantonalne vlasti utvrdile vlastite smjernice za izjednačavanje prava osoba s invaliditetom, te sukladno prioritetima realizirale aktivnosti na prostoru gdje imaju ovlasti.

Ministar Drljača sastao se sa predstavnicima organizacija Saveza logoraša BiH, Žena-žrtva rata, Savezom invalida Federacije BiH i Savezom oboljelih od poliomyelitisa, povrede mozga i kičmene moždine, čestitajući im sutrašnji dan naglasio da će se buduća suradnja temeljiti na principima transparentnosti i pravičnosti.