UTORAK, 03.10.2017.  ——–  9.30  – 16.00 SATI

9.30 – 10.00 Konferencija za štampu, u prostoru Saveza

Seminar

Doprinos nevladinih organizacija u rješavanju informaciono-komunikacijskih barijera

Dio Projekta Unapređenje socijalne inkluzije za mlade s razvojnim  teškoćama kroz riješavanje informaciono-komunikacijskih barijera, koji se realizuje u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Multimedijalna sala Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju, Asima Ferhatovića 2

10.00 – 12.00 sati

10.00-10.20 – Doprinos nevladinih organizacija u rješavanju informaciono-komunikacijskih barijera, prof. dr Emira Švraka, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,  predsjednica Saveza udruženja osoba s CP FBiH (Savez),

10.20-10.40 – Pristupačna web stranica Saveza udruženja osoba s CP FBiH, prema kriterijima Web Content Accessibility Guidelines 2.0. (na dva jezika), Mr. sci. Dr. med. Faruk Skenderi, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

10.40-11.00  – Komunikacija osoba sa senzornim oštećenjima/Znakovni jezik, doc. dr. Naim Salkić,  direktor Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

11.00-11.20 – Komunikacija  zdravstvenih radnika sa osobama s cerebralnom paralizom i paraplegijom, prof. dr Mirsad Muftić, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

11.20-11.40 – Humaniziranje javnih objekata/obrazovnih i zdravstvenih, prof. dr Emir Fejzić

11.40-12.00 – Prilagođavanje prostora Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH, Amela Hošić, MA, sekretar Saveza i osoba s cerebralnom paralizom

12.00-12.30 Druženje uz sokove

2. 18. redovna sjednica UO Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

Prostor Saveza udruženja osoba s CP FBiH – 12.00 – 13.00 sati

3. Izlet u Pionirsku dolinu

UTORAK, 03.10.2017 – 13.30 – 16.00 sati

Dio Projekta Stvaralaštvo djece s teškoćama, koji se realizuje u saradnji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike

Seminar: Doprinos nevladinih organizacija u rješavanju informaciono-komunikacijskih barijera

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine (Savez) je osnovan 17.10.2011. godine i čine ga četiri članice, predstavnice Kantona Sarajevo, BPK – Goražde, Zeničko-Dobojskog kantona i Tuzlanskog kantona (Sapna). Na osnivačkoj skupštini Saveza dogovoreno je da 17. oktobar bude Dan osoba s cerebralnom paralizom (CP) FBiH.

Završene su prve dvije faze adaptacije prostora Saveza: napravljen je potpuno novi i pristupačan ulaz i adaptirano je pristupačno kupatilo.

Neophodno je znati prepoznati sve barijere s kojima se može susresti osoba s onesposobljenjem. Barijere mogu biti: arhitektonske, informaciono-komunikacijske i socijalno-ekonomske (predrasude i nepristupačne usluge).

Informaciono-komunikacijske barijere: Osobe s oštećenjem sluha i vida imaju ograničen pristup informacijama u različitim komunikacijama, dok su mobilna pristupačnost, web pristupačnost, te RTV pristupačnost na niskom nivou zastupljenosti. Zanemarene su elementarne specifičnosti i potrebe osoba s razvojnim teškoćama pri dizajniranju web stranica, ne vodeći računa o web pristupačnosti. Mediji i telekomunikacijske usluge, uključujući internet nisu prilagođene potrebama slijepih i slabovidnih lica i lica s oštećenim sluhom. Pored tehničkih problema prisutni su i jezički problemi, jer se softveri i hardveri prilagođavaju za potrebe engleskog jezika. Identifikovan je nedostatak mobilnih telefona i aplikacija koje pružaju jednostavniju podršku i korištenje usluga mobilne telefonije od strane slijepih lica. Zanemarene su potrebe za zvučnim opisima, pristupom programskim vodičima i menijima (izbornicima), pristupom postavkama kontrasta i veličine teksta pri osmišljavanju digitalnih televizijskih sistema i usluga koji su vrata ka internetu za lica s oštećenjem vida. Potrebno je unaprijediti kvalitet i kvantitet programa za djecu s razvojnim teškoćama, ali i odrasle osobama s teškoćama (od emisija s redovnim terminima do priloga). Neophodno je emitovati više informacija u medijima o roditeljima djece s razvojnim teškoćama.

Pristupačna web stranica Saveza udruženja osoba s CP FBiH, će ispunjavati kriterije Web Content Accessibility Guidelines 2.0. (na dva jezika)

Problematiku pristupačnosti obrazovnih ustanova potrebno je rješavati u cjelini i sistemski. Pogrešan je pristup to činiti samo kada se u nekoj školi ili na fakultetu pojavi osoba u kolicima, pa se onda to čini na brzinu, improvizovano, s elementarnim zahvatima i uz minimum finansijskih sredstava. To rezultira minimumom kvaliteta rješenja, kao i mogućnost kasnijeg samostalnog korištenja objekta. Mora biti uključena šira zajednica i tom problemu mora se ići u susret, a ne rješavati ga post festum.

Interpersonalna komunikacija u zdravstvu, na relaciji bolesnik i zdravstveni profesionalci (ljekar, fizioterapeut, medicinska sestra) se zasniva na međusobnom povjerenju, uvažavanju, zaštiti identiteta pacijenta i ljekarske tajne, stručnosti i profesionalnosti, te diskreciji.

Znakovni jezik je danas u okviru sve prihvaćenijeg sociološko-kulturološkog modela gluhoće, u mnogim zemljama svijeta prihvaćen i priznat kao jezik manjine, ravnopravan bilo kojem drugom jeziku čujuće zajednice. Znakovni jezik ima važnu ulogu u kompletnom psiho-socijalnom razvoju gluhog djeteta. To je prirodni, nekompromitirajući komunikacijski model, koji pruža sigurnost osobama s oštećenjem sluha u njihovoj komunikaciji.

Predsjednica Saveza

Prof. dr Emira Švraka