cpafbih-logo13

NOVOGODIŠNJA ČESTITKA SAVEZA
2013. – 2014. 
VIZIJA BUDUĆNOSTI

Poštovani članovi i pomagači Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH,

počelo je odbrojavanje dana do Nove 2014. godine, i u to ime, Savez vam šalje našu zajedničku
VIZIJU BUDUĆNOSTI, KAO NOVOGODIŠNJU ČESTITKU!

naslovna

Naša vizija budućnosti je:

 • svijet u kome su poštovana prava osoba s intelektualnim i razvojnim nesposobljenjima,
 • svijet gdje žive sa nama dostojanstveno i s poštovanjem,
 • imaju obrazovanje i podršku koja im je potrebna, doprinose društvu na pozitivne načine i uživaju u kvalitetu života prema sopstvenom opredjeljenju.

Predviđamo da će snaga čovječanstva biti iskorišena na pozitivan način tako da će doći do zamaha nacionalnog i međunarodnog vođenja intelektualnih i razvojnih onesposobljenja i prevazilaženja siromašnih uslova okruženja koji doprinose intelektualnim i razvojnim onesposobljenjima.

Predviđamo da će doći do korištenja medicinskih i srodnih znanja da osposobe osobe s intelektualnim i razvojnim onesposobljenjima, da će se tehnološki pronalasci upotrebiti da pomognu, a ne da segregiraju osobe s intelektualnim i razvojnim onesposobljenjima i da će profesije i porodice koje pomažu osobama s intelektualnim i razvojnim onesposobljenjima biti poštovane u društvu (Brown I, L.Schalock R, Percy M. i H. Rioux, 2007).

2013. godina je za Savez udruženja osoba s CP FBiH (Savez) bila radna i teška. Cijela 2013. godina je imala moto Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom.

U januaru 2013. Savez je preselio u novi prostor u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju, Asima Ferhatovića 2. Nadamo se da će Savez, šireći svoje aktivnosti doći i do neophodnog većeg prostora.

Tokom cijele godine Savez je učestvovao u aktivnostima Vijeća organizacija osoba s invaliditetom FBiH.

Organizovali smo aktivnosti sa našim članicama:

 • sa Udruženjem roditelja djece oboljele od cerebralne paralize, hidro i mikrocefalusa „Dlan” iz Zenice i Udruženja „Osmijeh” iz Olova Savez je podržao organizaciju Manifestacije „Djeca su blago, djeca su zlato”, od 31.5. – 2.6.2013. godine, u Olovu.
 • Savez je inicirao i finansirao otvaranje web stranice svoj članice Udruženja roditelja djece oboljele od cerebralne paralize, hidro i mikrocefalusa „Dlan” iz Zenice www.dlan.cpafbih.org
 • S Udruženjem oboljelih od dječije cerebralne paralize i distrofije Bosansko- podrinjskog kantona – Goražde, Savez je organizovao program obilježavanja Druge godišnjice Saveza, 23. 10. 2013. Godine, u Goraždu.
 • Savez je pomogao Art radionici Udruženja građana oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, kad im je bilo najteže.
 • Udruženju osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna, Savez je osmislio logo i pomogao u davanju odgovarajućeg imena, a dogovorili smo se da 2014. Godine obilježimo Dan osoba s cerebralnom paralizom FBiH, 17. Oktobar u Sapni.
 • Na web stranici Saveza www.cpafbih.org otvorena je prodajna galerija dječijih crteža za porodicu člana Udruženju osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna, koje je članica Saveza.

Potpisivanjem Ugovora o radu sa Amelom Hamzić, počela je realizacija projekta „Zapošljavanje sekretara Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine” – 28.02.2013.

Savez je organizovao Konferenciju „Inkluzija djece i omladine s poteškoćama u učenju” u Olovu, 31.5.2013. Šesnaest predavača na Konferenciji, priznatih stručnjaka iz oblasti re/habilitacije osoba s onesposobljenjima, iznijeli su savremene pristupe u radu sa porodicama djece s poteškoćama u učenju. Program Konferencije dostupan je na web stranici Saveza.

Otvorena je web stranica Saveza www.cpafbih.org

23. 10. 2013. Program povodom obilježavanja druge godišnjice Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom u Goraždu: Izložba radova članova Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Goražde, Okrugli sto na temu “Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom”, Emitovanje dijela reportaže „Barijere„ Predavanje predsjednice Saveza: „Pristupačno stanovanje za osobe s CP”. Promocija knjige dr. Emire Švraka „Dvije strane sreće”. Zajednički ručak, duženje i razgledanje Goražda, za članice i goste.

Kontinuirana edukacija sekretara Saveza, Amele Hamzić, u okviru Trening programa –Akcioni planovi za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti FBiH:

 • Trening modul I “Akcioni planovi za ostvarivanje strategije u oblasti invalidnosti FBiH”
 • Trening modul II “Akcioni planovi za ostvarivanje strategije u oblasti invalidnosti FBiH”: Uključivanje u oblasti invalidnosti u lokalne politike”.
 • Trening modul III “Popis potreba osoba sa invaliditetom i postojećeih resursa zajednice”

Savez je u novembru organizovao Konkurs za najbolji dječiji crtež za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Teme: Drugarstvo, 2. Porodica, 3. Najljepši dan u životu.

U organizaciji Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine, Fakluteta zdravstvenih studija u Sarajevu i Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, organizovan je Program povodom obilježavanja 03. decembra – Međunarodnog dana osoba s onesposobljenjem pod nazivom „Porodica i inkluzija”. Poslije tematskih predavanja u amfiteatru Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju u Sarajevu, podijeljene su nagrade za najbolje dječije crteže. Posjetioci su imali priliku da se druže i uživaju u izložbi dječijih radova.

Zahvaljujemo se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za uspješnu saradnju.

Zahvaljujemo donatorima: USAAID-u, UniCredit Bank i HT ERONET-u i svim prijateljima koji prate naš rad i podržavaju nas.

Želimo da radimo zajedno sa cijelom zajednicom BiH, regije, Evrope i svijeta na ostvarenju naše zajedničke vizije budućnosti!

Vjerujemo da ćete nas podržati u tome i u 2014. godini, i dalje!

Sretna Nova 2014. godina!

Predsjednica Saveza
Prof. dr Emira Švraka