Savez objavljuje javnu aukcijsku online prodaju dječijih crteža koji su pristigli na Konkurs za najbolji dječiji crtež povodom Dana osoba sa onesposobljenjima.

Početna cijena radova je 50 KM.

Ponude se dostavljaju na e-mail: savezcp@gmail.com

Prikupljena sredstva su namjenjena aktivnostima Saveza.

Crteži su obilježeni kodovima [CPA-xx] koji se pojavljuju ispod otvorene slike, a trebaju se navesti prilikom slanja ponude za crtež, zajedno sa kontakt informacijama ponuđača. 

{gallery}crtezi/aukcija{/gallery}