logo cpafbih

Međunarodni dan osoba s onesposobljenjem/invaliditetom, 03. decembar/The International Day of Persons with Disabilities (IDPD)

logo cpafbih

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521,
JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank
E-mail: savezcp@gmail.com, www.facebook.com/savezcp
www.cpafbih.org

 

Međunarodni dan osoba s onesposobljenjem/invaliditetom, 03. decembar

The International Day of Persons with Disabilities (IDPD) -

Međunarodni dan osoba s onesposobljenjem/invaliditetom, obilježava se svake godine 03. decembra radi promocije punog i jednakog učešća osoba s onesposobljenjem/invaliditetom i pokretanja aktivnosti za uključivanje osoba s onesposobljenjem u sve aspekte društva i razvoja.

Ove godine, Međunarodni dan osoba s onesposobljenjem se obilježava u sedmici od 30. novembra do 04. decembra, uključujući 13. zasjedanje Konferencije država potpisnica Konvencije o pravima osoba s onesposobljenjem, 04.12.2020.

Događaj će uključiti predstavnike država članica, ureda UN-a, organizacija osoba s onesposobljenjem/invaliditetom, civilnog društva i privatnog sektora. Naglasit će važnost odgovora na COVID-19 koji uključuju osobe s onesposobljenjem/invaliditetom i sagledati napredak u "ponovnoj izgradnji", uključujući rješavanje globalnog okvira politike o razvoju koji uključuje osobe s onesposobljenjem/invaliditetom, a koji je nedavno usvojio Treći odbor Generalne skupštine. Događaj će se takođe baviti alatima sistema UN-a. Takođe će se fokusirati na važne korake koje su poduzeli civilno društvo i privatni sektor kako bi se „bolje izgradili“ na način koji uključuje osobe s onesposobljenjem.

Napravljena je Strategija Ujedinjenih nacija za uključivanje osoba s invaliditetom (UNDIS) koja pruža osnovu za održivi i transformativni napredak u inkluziji osoba s invaliditetom kroz sve stubove rada Ujedinjenih nacija: mir i sigurnost, ljudska prava i razvoj. Strategija omogućava sistemu UN-a da podrži provođenje Konvencije o pravima osoba s onesposobljenjem/ invaliditetom (CRPD) i drugih međunarodnih instrumenata o ljudskim pravima, kao i postizanja ciljeva održivog razvoja.

Ovogodišnja tema je Ponovna bolja izgradnja: prema onesposobljenju, pristupačnom i održivom svijetu posle COVID-19.

Pandemija COVID-19 duboko je pogodila zajednice širom svijeta, posebno one ranjive poput osoba s onesposobljenjem. Milijarda ljudi, ili 15% svjetske populacije, ima neki oblik onesposobljenja. Prevalenca onesposobljenja je veća u zemljama u razvoju, gdje osobe s onesposobljenjem vjerovatno imaju manje obrazovanja, lošije zdravstvene ishode, niži nivo zaposlenosti i veće stope siromaštva.

Kako COVID-19 i dalje ima široko rasprostranjene posljedice, postavlja se pitanje: kako se možemo pozabaviti dugotrajnim sistemskim nejednakostima koje je razotkrio?

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH (Savez) osnovan je na Osnivačkoj skupštini održanoj 17. 10. 2011. godine, u Sarajevu. Donesena je Odluka da datum osnivanja Saveza, 17. oktobar bude Dan osoba s cerebralnom paralizom FBiH.

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH je članica Vijeća organizacija osoba s invaliditetom Federacije BiH (VOOSI), od 29. 06. 2012. godine, i Unije organizacija osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini od avgusta 2017. godine.

Savez je 19.09.2018. godine, od UNICEF-a dobio priznanje ŠAMPION INKLUZIJE, u sklopu kampanje „Sretno djetinjstvo“ za izuzetan doprinos socijalnoj inkluziji djece s razvojnim teškoćama u Bosni i Hercegovini.

Savez je jedan od partnera među NVO iz 45 zemalja koje su partneri Međunarodnog dana cerebralne paralize (World Cerebral Palsy Day - 06. Oktobar - https://worldcpday.org/partners/), čijim se obilježavanjem podiže svjesnost o cerebralnoj paralizi i kreiraju promjene.

Članice Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine:

  1. Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo,
  2. Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK Goražde,
  3. Udruženje roditelja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima „Dlan“ Zenica,
  4. Udruženje osoba s cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna i
  5. Udruženje roditelja djece i omladine s cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama u razvoju „i“ Konjic.

U martu 2020. godine, Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila izbijanje nove koronavirusne bolesti (COVID-19) pandemijom zbog brzine i razmjera prenošenja. Populacija osoba sa psihomotoričkim i senzornim teškoćama je znatno ugroženija COVID-om-19. Za djecu s višestrukim teškoćama, otežano je praćenje online edukacije, a re/habilitacija je skoro nemoguća. Kombinovani programi su neophodni: osim online edukacije djece i roditelja, nastavak re/habilitacionih programa u kućnom okruženju. U takvim uslovima, još je veći značaj kreativnih  interdisciplinarnih re/habilitacionih timova da obezbijede kontinuitet re/habilitacije. Interdisciplinarni tim, uključen u kućnu fizikalnu/okupacionu terapiju, realizuje aktivnosti promocije zdravlja za cijelu porodicu i unapređuje porodični kvalitet života.

S ciljem osiguravanja pristupačnosti potrebno  je omogućiti da osobe s psiho-motoričkim i senzornim teškoćama budu uključene u sve oblasti života ravnopravno sa drugima, posebno u oblasti obrazovanja, kulturnog, sportskog i javnog djelovanja.

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s onesposobljenjem/invaliditetom, Savez će ove godine upriličiti  kroz

Aktivnosti usmjerene ka vidljivosti i pristupačnosti u kulturi

koje su drugi dio projekta Osnaživanje porodica mladih osoba s cerebralnom paralizom i aktivnosti usmjerene ka vidljivosti i pristupačnosti u kulturi, koje Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH realizuje u saradnji sa Gradom Sarajevo.

Aktivnosti udruženja, članica Saveza će se odvijati u narednom periodu, prema mogućnostima epidemiološke situacije, u manjim grupama, uz obavezno pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera.

Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo planiraće posjetu Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine; Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK Goražde planiraće posjetu Zavičajniom muzeju Goražde;  Udruženje roditelja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima „Dlan“ Zenica planiraće posjetu MCMLXVI Muzeju grada Zenice; Udruženje osoba s cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna, planiraće posjetu Muzeju istočne Bosne u Tuzli i  Udruženje roditelja djece i omladine s cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama u razvoju „i“ Konjic, planiraće posjeta muzeju Zuke Džumhura.

Druga važna aktivnost je online uvodno predavanje i diskusija preko ZOOM platforme: Prof. dr Emira Švraka „Socijalno-ekonomske, informaciono-komunikacione i prostorne barijere u kulturi za osobe s psihomotoričkim i senzornim teškoćama” i izlaganja 5 predsjednika Udruženja o njihovim posjetama Muzejima.

Na ovaj način će Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom F BiH dati svoj doprinos ovogodišnjoj temi obilježavanje Dana osoba s onesposobljenjem/onvaliditetom: Ponovna bolja izgradnja: prema onesposobljenju, pristupačnom i održivom svijetu posle COVID-19.

 

                                                Direktorica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

                                                                        Prof. dr Emira Švraka