KONKURS

za najbolji dječiji crtež povodom 03. decembra, međunarodnog Dana osoba s onesposobljenjem, za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta Bosne i Hercegovine

Teme

  1. Crtez1Drugarstvo,
  2. Porodica,
  3. Najljepši dan u životu.

Format crteža je A3 ili A4.

Nagrade: Prva nagrada 50 KM, druga i treća nagrada su knjige.

 

IZLOŽBA NAJBOLJIH CRTEŽA I DODJELJIVANJE NAGRADA 03. DECEMBRA 2013. GODINE U 12h

Mjesto: U prostoru Saveza, u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju u Sarajevu, Ul. Asima Ferhatovića 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Adresa i rok za slanje radova: Radove slati do 18. novembra 2013. godine na gore navedenu adresu Saveza, s naznakom: Za konkurs dječijih crteža