Logo Dijalog za budućnost

Konferencija za štampu

 

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Tel/fax: +387 33 221 521,
JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank
E-mail: savezcp@gmail.com,  www.facebook.com/savezcp
web: http://www.cpafbih.org/

POZIV ZA MEDIJE

 

Pozivamo Vas da prisustvujete konferenciji za štampu tokom koje ćemo predstaviti projekat Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH pod nazivom „Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva“

Konferencija za štampu će se održati u petak 12. aprila 2019. od 13.00 – 13.30 sati u prostorijama Saveza u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju, Sarajevo, Asima Ferhatovića br. 2

 

Oštećenje sluha ostavlja posljedice na kompletan razvoj ličnosti osobe s oštećenjem sluha. Najveća posljedica oštećenja sluha je nemogućnost ili smanjena mogućnost razvoja oralno glasovnog govora i jezika, odnosno verbalne komunikacije. Zbog nerazvijene ili nedovoljno razvijene verbalne komunikacije osobe s oštećenjem sluha nailaze na niz komunikacijsko informacionih barijera sa čujućim osobama, što je često slučaj i na mjestima kao  što  su  šalter sale u opštinama, pošti, banci, policijskim stanicama, centrima za socijalni rad, trgovinama, zdravstvenim ustanovama i  slično.

Kako bi se ove barijere uklonile ili ublažile, te osiguralo da osobe sa oštećenjem sluha nisu marginalizovane, Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH pokreće projekat kojim će se opštinski službenici u 6 općina edukovati u korištenju znakovnog jezika. Edukovani općinski službenici i članovih stručnih timova udruženja će biti „budući edukatori“ znakovnog jezika svojih kolega, zahvaljujući stećenom znanju znakovnog jezika. Takođe, zahvaljujući elektronskom riječniku sa oko 400 snimljenih pojmova na znakovnom jeziku koji će biti distribuirani općinama, udruženima i svim drugim zainteresovanim osobama, te postavljen na web stranicu Saveza, znakovni jezik će moći naučiti sve zainteresovane osobe u BiH, a i šire.

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH provodi aktivnost/projekat „Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva“ u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

Kontakt osoba, koordinator Projekta

Zlatan Mušić

033 221 521, 062 788 860

 

 

Aktivnost podržana kroz projekat "Dijalog za budućnost" koji provode agencije Ujedinjenih nacija