Logo Dijalog za budućnost

Edukativni materijal sa projekta „Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva“ u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine.

Videozapisi su originalni i isključivo snimljeni za potrebe projekta „Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva“.

  • Priručnik Pristupačnost za sve – Komunikacija sa osobama oštećenog sluha obaveza inkluzivnog društva [PDF]

1. Znakovni jezik – prva grupa riječi titlovana

1. Znakovni jezik – prva grupa riječi bez titla vježba

2. Znakovni jezik – druga grupa riječi titlovana prvi dio

2. Znakovni jezik – druga grupa riječi titlovana drugi dio

2. Znakovni jezik – druga grupa riječi bez titla vježba

3. Znakovni jezik – treća grupa riječi titlovana prvi dio

3. Znakovni jezik – treća grupa riječi titlovana drugi dio

3. Znakovni jezik – treća grupa riječi bez titla vježba

4. Znakovni jezik – četvrta grupa riječi titlovana

4. Znakovni jezik – četvrta grupa riječi bez titla vježba

5. Znakovni jezik – peta grupa riječi titlovana

5. Znakovni jezik – peta grupa riječi bez titla vježba

6. Znakovni jezik – šesta grupa riječi titlovana

6. Znakovni jezik – šesta grupa riječi bez titla vježba

7. Znakovni jezik – sedma grupa riječi titlovana

7. Znakovni jezik – sedma grupa riječi bez titla vježba

8. Znakovni jezik – osma grupa riječi titlovana

8. Znakovni jezik – osma grupa riječi bez titla vježba

9. Znakovni jezik – deveta grupa riječi titlovana 

9. Znakovni jezik – deveta grupa riječi bez titla vježba

10. Znakovni jezik – deseta grupa riječi titlovana

10. Znakovni jezik – deseta grupa riječi bez titla vježba

11. Znakovni jezik – jedanaesta grupa riječi titlovana prvi dio

11. Znakovni jezik – jedanaesta grupa riječi titlovana drugi dio

11. Znakovni jezik – jedanaesta grupa riječi bez titla vježba

12. Znakovni jezik – dvanaesta grupa riječi titlovana

12. Znakovni jezik – dvanaesta grupa riječi bez titla vježba

13. Znakovni jezik – trinaesta grupa riječi titlovana prvi dio

13. Znakovni jezik – trinaesta grupa riječi titlovana drugi dio

13. Znakovni jezik – trinaesta grupa riječi bez titla vježba

14. Znakovni jezik – četrnaesta grupa riječi titlovana prvi dio

14. Znakovni jezik – četrnaesta grupa riječi titlovana drugi dio

14. Znakovni jezik – četrnaesta grupa riječi bez titla vježba

15. Znakovni jezik – petnaesta grupa riječi titlovana

15. Znakovni jezik – petnaesta grupa riječi bez titla vježba

16. Znakovni jezik – šesnaesta grupa riječi titlovana

16. Znakovni jezik – šesnaesta grupa riječi bez titla vježba

17. Znakovni jezik – sedamnaesta grupa riječi titlovana

17. Znakovni jezik – sedamnaesta grupa riječi bez titla vježba