Bjelašnica, Hotel Maršal, 17-18.04.2015.

PETAK, 17. 04. 2015.

Promocija knjige

11.00-11.45 Promocija knjige Naša vizija budućnosti – Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza, autora Emire Švraka, Dijane Avdić i saradnika. Promotori: Prof. dr Elma Kučukalić, Dobrica Jonjić, Mirsada Ćulov, Alma Omeragić

11.45-12.00 Konferencija za štampu

Pozdravna riječ

Moderatorica: Amela Hošić, MA, sekretar Saveza
12.00-12.15 – Pozdravna riječ: predsjednica Saveza, prof. dr Emira Švraka
Senaida Sarajlić, pjesma: Ženi koja me je rodila. Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade”, Tuzla
12.15-12.25 – Pozdravna riječ: predstavnik Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku

Predavanja

12.30-12.50 – Prof. dr Emira Švraka: Inkluzija i kvalitet života osoba s cerebralnom paralizom
12.50-13.10 – Prof. dr Dijana Avdić: Osteoporoza i cerebralna paraliza
13.10-13.30 – Dr sci. Naim Salkić: Cerebralna paraliza, višestruko onesposobljenje
13.30-13.45 – DISKUSIJA

14.00 – 16.00 – RUČAK

16.00-16.20 – Mr sci. Berka Klinić: Obitelji osoba s cerebralnom paralizom
16.20-16.40 – Mr sci. Amila Jaganjac, Mr sci. Samir Bojičić: Okupaciona terapija za osobe s cerebralnom paralizom
16.40-17.00 – Mr sci. Namik Trtak, Mr sci. Eldad Kaljić: Značaj fizikalne terapije u menadžmentu spasticiteta i bola pacijenata s cerebralnom paralizom
17.00-17.15 – DISKUSIJA
17.15-20.00 – SLOBODNO VRIJEME
20.00-24.00 – SVEČANA VEČERA UZ MUZIKU

SUBOTA, 18. 04. 2015

Doručak i slobodno vrijeme do 12.00 kada se napušta hotel.