logo cpafbih

Posjeta djece/osoba s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama Umjetničkoj galeriji BiH i Muzeju Grada Sarajeva

Za Međunarodni dan osoba s Cerebralnom Paralizom ,06.10.2022. Savez udruženja osoba s Cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine je sa svojim članicama u okviru projekta posjetio Umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine i Muzej Grada Sarajeva.

Projekat je finansijski podržao Grad Sarajevo.