logo cpafbih

PROJEKAT
FUNKCIONALNA SPOSOBNOST OSOBA S INVALIDITETOM, GLAVNI FAKTOR ZA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA CIJELE PORODICE

PROGRAM SEMINARA I PROMOCIJE KNJIGE
SAPNA
SUBOTA, 17.03.2018. - 11.00 – 15.15 sati

Promocija knjige – 11.00-12.00
Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji, Emira Švraka i saradnici

11.00-11.15 Pozdravna riječ
- Prof. dr Emira Švraka, predsjednica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH
- Hazim Junuzović, predsjednik Udruženja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna
11.15-11.30 Konferencija za štampu
11.30-12.30 Promocija knjige
Promotori:
Hazim Junuzović, predsjednik Udruženja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna;
prof. dr Husnija Hasanbegović, recenzent
prof. dr Edina Šarić
Moderatorica: Anisa Mahmutović, BA žurnalistike

SEMINAR Razvojne teškoće– 12.30-15.15

12.30-12.50 – Prof. dr Emira Švraka: Funkcionalne sposobnosti i kvalitet života djece/osoba s teškoćama
12.50-13.10 – Prof. dr Merima Čaušević: Muzičke aktivnosti u radu sa djecom/osobama s teškoćama
13.10-13.30 – Doc. dr Naim Salkić: Različitost stavova učesnika u socijalnoj inkluziji djece/osoba s teškoćama
13.30-14.00 – Pauza za kafu
14.00-14.20 – Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović: Re/habilitacija djece s nepravilnim držanjem
14.20-14.40 – Doc. dr Arzija Pašalić: Ishrana djece s razvojnim teškoćama
14.40-15.00 – Mr Dajana Ajanović Selesković: Art terapija – Međuuticaj likovnosti i psihičkog stanja djeteta

15.00-15.15 – DISKUSIJA