Autor: Zlatan

Promocija monografije Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom – Kreativnost je važna kao pismenost sa galerijom fotografija

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521 JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank E-mail: [email protected],  www.facebook.com/savezcp www.cpafbih.org PROGRAM PROMOCIJE Promocija monografije Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom - Kreativnost je važna kao pismenost Utorak, 23.02.2021. od 15.00 - 16.30 sati Svečana sala Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo …

[...]

Galerija fotografija sa predavanja u okviru projekta Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/osoba s cerebralnom paralizom

U toku je realizacija Projekta Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH  Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/osoba s cerebralnom paralizom, koji je finansijski podržalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike na osnovu dodijeljenih sredstava Javnog poziva za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za privređivanje igara na …

[...]

AKTIVNOSTI USMJERENE KA VIDLJIVOSTI OSOBA S PSIHOMOTORIČKIM I SENZORNIM TEŠKOĆAMA I PRISTUPAČNOSTI KULTURI

Online edukacija za udruženja, članice Saveza, na ZOOM platformi 29.12.2020. AKTIVNOSTI USMJERENE KA VIDLJIVOSTI OSOBA S PSIHOMOTORIČKIM I SENZORNIM TEŠKOĆAMA I PRISTUPAČNOSTI KULTURI Važna aktivnost Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom F BiH (Savez) kojom daje svoj doprinos ovogodišnjoj temi obilježavanje Dana osoba s onesposobljenjem/invaliditetom: Ponovna bolja izgradnja: prema onesposobljenju, pristupačnom i održivom svijetu posle …

[...]

logo cpafbih

Međunarodni dan osoba s onesposobljenjem/invaliditetom, 03. decembar/The International Day of Persons with Disabilities (IDPD)

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521, JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank E-mail: [email protected], www.facebook.com/savezcp www.cpafbih.org   Međunarodni dan osoba s onesposobljenjem/invaliditetom, 03. decembar The International Day of Persons with Disabilities (IDPD) - Međunarodni dan osoba s onesposobljenjem/invaliditetom, obilježava se svake godine 03. decembra radi promocije punog i jednakog učešća …

[...]

Galerija fotografija sa radionice “Uticaj porodice na kvalitetan rast i razvoj djece” održane 21.08.2020.

Projekat Osnaživanje porodica mladih osoba s cerebralnom paralizom i funkcionisanje Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH finansira Grad Sarajevo, a provodi ga Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Glavni ciljevi Projekta: Omogućavanje funkcionisanja Saveza udruženja osoba s CP FBiH (Savez) i Osnaživanje porodica mladih odraslih osoba s CP, do 40 godina, kroz afirmaciju pozitivnih vrijednosti. …

[...]

logo cpafbih

PROJEKAT OSNAŽIVANJE PORODICA MLADIH OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM I FUNKCIONISANJE  SAVEZA UDRUŽENJA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM FBiH

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Tel/fax: +387 33 221 521 JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank E-mail: [email protected],  www.facebook.com/savezcp web: http://www.cpafbih.org/ PROJEKAT OSNAŽIVANJE PORODICA MLADIH OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM I FUNKCIONISANJE  SAVEZA UDRUŽENJA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM FBiH    Radionica i promocije autobiografskih knjiga majki djece s razvojnim teškoćama Petak, 21.08.2020. godine, u 11.00 …

[...]

logo cpafbih

Otkazuje se Seminar Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba i uloga porodice, koji je bio zakazan za četvrtak, 19.03.2020.  – 14.00 – 16.00 sati.

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521, JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank E-mail: [email protected],  www.facebook.com/savezcp www.cpafbih.org   OBAVJEŠTENJE S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju u BiH i Regionu i odluke i preporuke Kriznih štabova ministarstava zdravstva KS i FBiH, direktorica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH, u cilju zaštite …

[...]