PROGRAM OBILJEŽAVANJA 5 GODINA SAVEZA
RAČUNA SE SPOSOBNOST, A NE ONESPOSOBLJENJE

Biblioteka, JU Osnovna škola „Sapna“, Sapna
Ulica 206. Viteške brigade bb, Sapna
Subota, 15.09.2016. u 12.00 sati

11.00 – 12.00 – Dolazak u Sapnu i druženje u prostoru Osnovne škole „Sapna“ i Konferencija za štampu

12.00 – 12.15 – Uvodna riječ predsjednika Udruženja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna, Hazima Junuzovića
– Uvodna riječ predsjednice Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH, prof. dr Emire Švraka

12.15 – 12.30 – Program članova Udruženja iz Sapne

12.30 – 13.30 – Promocija priručnika Računa se sposobnost, a ne onesposobljenje – Sport i unapređenje kvaliteta života djece s cerebralnom paralizom i djece s oštećenjem sluha i govora i njihovih obitelji
O knjizi će govoriti autori, prof. dr Emira Švraka i doc. dr Naim Salkić i promotori, mr sci. Berka Klinić i predsjednik Udruženja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna, Hazim Junuzović

13.30 – 14.30 – Četvrta redovna sjednica Saveza

15.00 RUČAK u restoranu „Saraj“ Sapna, ulica 206.Viteške brigade bb

 

prirucnik