SEMINAR ZA SREDNJE ŠKOLE: RODITELJE I NASTAVNIKE
Inkluzivna praksa

Edukacijska inkluzija u vrtićima i školama opštine Centar

Četvrtak, 23.02.2017. godine
13.20 – 16.15

Multimedijalna sala Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju
Asima Ferhatovića 2

13.20 – 13.30 – Uvodna riječ: predsjednica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH (Savez), prof. dr Emira Švraka
Moderatorica Seminara, Amela Hošić, MA, sekretar Saveza
13.30 – 13.50 – Inkluzivna praksa za djecu s razvojnim teškoćama i njihove obitelji, prof. dr Emira Švraka
13.50 – 14.10 – Modeli obrazovanja djece s razvojnim teškoćama i pretpostavke za uspješnu odgojno-obrazovnu inkluziju, doc. dr Naim Salkić
14.10 – 14.30 – Pedagoška i socijalna podrška i raspolaganje slobodnim vremenom, inkluzivnih vrtića i škola, mr sci. Berka Klinić
14.30 – 15.00 – Diskusija i Koktel
15.00 – 15.20 – Re/habilitacioni program vrtića, osnovnih i srednjih škola, za djecu s lošim držanjem, doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović
15.20 – 15.40 – Okupaciona terapija djece s razvojnim teškoćama, doc. dr Amila Jaganjac
15.40 – 16.00 – Ishrana djece i adolescenata s razvojnim teškoćama, doc. dr Arzija Pašalić
16.00 – 16.15 – Diskusija i podjela Certifikata