logo cpafbih

logo cpafbih

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521,
JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank
E-mail: savezcp@gmail.com, www.facebook.com/savezcp
www.cpafbih.org

PROMOCIJA KNJIGE
Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji
Emira Švraka i saradnici

UTORAK, 19.06.2018. – 14.00 – 15.10 sati
Prva osnovna škola Konjic

Moderator
Nedžad Gačanin, Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

14.00 – 14.20 - Pozdravna riječ
Omer Kozić, direktor Prve osnovne škole Konjic
Prof. dr Emira Švraka, predsjednica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

14.20 - 14.40 - Riječ promotora

Promotori:
Amir Nuhić, predsjednik Udruženja roditelja, djece i omladine sa cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama „I“ Konjic.
Amela Hošić, MA, sekretar Saveza udruženja osoba s CP FBiH
Suada Poturović, članica Udruženja roditelja, djece i omladine sa cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama „I“ Konjic.

14.40 – 15.10 – Riječ autora
Autori:
Prof. dr Emira Švraka, urednica i autorica
Doc. dr Naim Salkić
Doc. dr Arzija Pašalić
Mr sci. Berka Klinić