logo cpafbih

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521,
JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank
E-mail: savezcp@gmail.com,  www.facebook.com/savezcp
www.cpafbih.org

Sportska rekreacija osoba s teškoćama – TREBEVIĆ
Četvrtak, 13.09.2018.
Od 12.00 – 15.00 sati

Rezultati istraživanja utvrdili su visoku korelaciju između bavljenja sportom s ukupnim zadovoljstvom kvaliteta života ispitanika s psihomotoričkim i senzornim teškoćama, sa zadovoljstvom vlastitim zdravljem, zadovoljstvom kvaliteta života porodica ispitanika, te povezanost bavljenja sportom i domene socijalnih odnosa.
Uvidjevši pozitivne reakcije učesnika ranijeg projekta Saveza Računa se sposobnost a ne onesposobljenje odlučili smo da ponovo organizujemo sportsku rekreacija osoba s teškoćama za članice Saveza i učenike Centra za slušnu i govornu reabilitaciju Sarajevo kao primjer dobre prakse. Namjera nam je da 50 osoba s teškoćama i njihovih asistenata i nastavnika žičarom posjete Trebević, radi doživljaja vožnje žičarom, šetnje i boravka na planini, i ručka. Zbog teže socijalne situacije i slabe aktivnosti zbog motoričkih teškoća, većina osoba s cerebralnom paralizom (CP) nema čestu priliku da uživa u ovakvoj vrsti rekreativnih aktivnosti.
Ciljna grupa: 50 osoba s psihofizičkim i senzornim teškoćama, asistenti i nastavnici 5 nevladinih organizacija OSI: Savez (4 osobe) i 4 kantonalna udruženja članica Saveza: Goražde (7 osoba), Sarajevo (13 osoba), Sapna (5 osoba) i Zenica (13 osoba) i Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju (8 osoba).
Sveukupni cilj
1. Poboljšanje funkcionalnih sposobnosti osoba s cerebralnom paralizom i slušnim i govornim teškoćama za samostalno vođenje aktivnosti dnevnog života.
Specifični ciljevi:
2. Rekreativne aktivnosti osoba s CP i oštećenjem sluha i govora u cilju očuvanja psihofizičkih sposobnosti.
3. Socijalizacija osoba različitih teškoća u stimulativnom okruženju.
4. Poštovanje prava i promocija sposobnosti osoba s cerebralnom paralizom i osoba sa slušnim i govornim teškoćama.
Očekivani rezultati projekta su:
1. Rekreativne aktivnosti u stimulativnom okruženju planinske klime za 50 učesnika.
- Vožnja žičarom do Trebevića i nazad
- Šetnja po Baščaršiji
- Ručak
2. Realizacija druženja osoba s različitim teškoćama.
Projekat su sufinansirali Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo i JU Sarajevo.
Dogovoren termin dolaska 50 članova Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBIH na obilazak žičare 13.09.2018. u 12:00 sati ispred postrojenja.
Prosječno vrijeme vožnje žičarom od Sarajeva do Trebevića traje 10-ak minuta. Ukrcavanje u žičaru će se vršiti pri brzini od 0.15 m/s – 0.2 m/s, a kapacitet svake gondole je 10 osoba s tim da je dogovorena upotreba oko 8 gondola. Pogon žičare se ne gasi, ali brzina od 0.15m/s - 0.2m/s je sasvim dovoljna za ukrcavanje ljudi.
U ćevabdžinici Ferhatović je dogovoren termin istog dana u 13:30.
Nakon Ferhatovića oko 14:15 – 15.00 kafa i piće u Kolobara Hanu na Baščaršiji.

Slika 1. Mapa rute do žičare

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBIH