SAVEZ UDRUŽENJA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM FBIH www.cpafbih.org
Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza
Centar „Vladimir Nazor”, Ul. Azize Šaćirbegović 80, Sarajevo
SUBOTA, 31. 01. 2015. od 10,00 do 15,30 sati

Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo
PREDAVANJA I RADIONICE ZA RODITELJE I ČLANOVE UDRUŽENJA
13,00 – 15,30

Projekat Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiHInkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza je od interesa za cijelu zajednicu i treba da pomogne razvoju preventivnih mjera i sveobuhvatne strategije poboljšanja kvaliteta života cjelokupne populacije obitelji čije su jedan ili više članova s psihofizičkim onesposobljenjem (cerebralna paraliza).Projekat je istraživački, dijagnostički i edukacijski.

13.12.2014. održana su mjerenja, radionice i predavanja u Centru „Koraci nade” u Tuzli, sa korisnicima usluga Centra i Udruženja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna, a20.12.2014. za članove Udruženje roditelja djece oboljele od cerebralne paralize, hidro i mikrocefalusa „Dlan” iz Zenice www.dlan.cpafbih.org.

Članovi Udruženja oboljelih od dječije cerebralne paralize i distrofije Bosansko – podrinjskog kantona – Goražde dočekačli su tim Projekta, u subotu 17. 01. 2015. godine, u Radionici Udruženja. http://gorazde.ucpd.org.

Korisnici usluga su aktivno učestvovali u radu. Projekat se finansira zahvaljujući Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.U aprilu mjesecu 2015. godine, očekuje se završni Seminar u Sarajevu, s promocijom knjige.

  • 10,00 -12,30 Mjerenja tjelesne težine, visine, BMI i ultrazvučno mjerenje mineralne gustine kalkaneusa, popunjavanje upitnika, preporuke za dalju dijagnostiku i terapiju
  • 11,30-12,15 Radionica – Obiteljski način života, raspolaganje slobodnim vremenom, pedagoška i socijalna podrška škole i cijele zajednice
  • 12,30 – 13,00 Sokovi, sendviči

PREDAVANJA I RADIONICE ZA RODITELJE I ČLANOVE UDRUŽENJA

  • 13.00 – 13,30 – Prof. dr Emira Švraka: Kvalitet života osoba s CP i inaktivitetnom osteoporozom i inkluzija
  • 13.30 – 14.00 – Prof. dr Dijana Avdić: Prevencija osteoporoze. Terapija pokretom i inaktivitetna osteoporoza
  • 14.00 – 14.30- dr sci. Naim Salkić: Senzorni poremećaji osoba s CP
  • 14.30 – 15.00 – Mr sci. Amila Jaganjac i Mr sci. Samir Bojičić: Okupaciona terapija za osobe s cerebralnom paralizom/Funkcionalno osposobljavanje
  • 15.00 -15.30 – Mr sci. Namik Trtak i Mr sci. Eldad Kaljić: Uloga fizikalne terapije u menadžmentu spasticiteta i bola za osobe s CP

Predsjednica Saveza
Prof. dr Emira Švraka