SAVEZ UDRUŽENJA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM FBIH
www.cpafbih.org

Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza

Udruženje oboljelih od dječije cerebralne paralize i distrofije Bosansko – podrinjskog kantona – Goražde http://gorazde.ucpd.org

Radionica Udruženja/ M. Bajića Baje bb – Vitkovići, Goražde
SUBOTA, 17. 01. 2015, od 10,30 do 15,30 sati

Projekat Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza je od interesa za cijelu zajednicu i treba da pomogne razvoju preventivnih mjera i sveobuhvatne strategije poboljšanja kvaliteta života cjelokupne populacije obitelji čije su jedan ili više članova s psihofizičkim onesposobljenjem (cerebralna paraliza). Projekat je istraživački, dijagnostički i edukacijski.

13.12.2014. održana su mjerenja, radionice i predavanja u Centru „Koraci nade” u Tuzli, sa korisnicima usluga Centra i Udruženja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna, a 20.12.2014. za članove Udruženje roditelja djece oboljele od cerebralne paralize, hidro i mikrocefalusa „Dlan” iz Zenice www.dlan.cpafbih.org Korisnici usluga su aktivno učestvovali u radu. Poslije mjerenja ultrazvučne mineralne gustine petne kosti, tjelesne težine i visine, popunjavanja upitnika, date su preporuke za dalju dijagnostiku i terapiju. Projekat se finansira zahvaljujući Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. U aprilu mjesecu 2015. godine, očekuje se završni Seminar u Sarajevu, s promocijom knjige.

Radionice

1. Obiteljski način života, raspolaganje slobodnim vremenom, pedagoška i socijalna podrška škole i cijele zajednice
2. Uloga fizikalne terapije u menadžmentu spasticiteta i bola za osobe s CP
3. Okupaciona terapija za osobe s CP / Funkcionalno osposobljavanje

Predavanja

1. Prevencija osteoporoze. Terapija pokretom i inaktivitetna osteoporoza
Specijalna olimpijada/ortopedska kolica
2. Osnovni principi savremene re/habilitacije. Značaj nevladinog sektora/udruženja Inkluzija i kvalitet života osoba s CP i inaktivitetnom osteoporozom
3. Senzorni poremećaji osoba s cerebralnom paralizom

Kako je osteoporoza tiha bolest, često je neopažena, neprepoznata, i dijagnostikovana je tek po nastanku prijeloma kosti. Rana dijagnoza osteoporoze je značajna zbog masovnosti obolijevanja, radi spriječavanja ozbiljnih posljedica i komplikacija kao što su prijelomi pršljena, vrata butne kosti ili onesposobljenja. Dijagnostika i praćenje terapijskih efekata osteoporoze postavlja se na osnovu istorije bolesti, kliničkog pregleda, dodatnih laboratorijskih i fizičkih ispitivanja.

Neadekvatnosti sistema podrške za osobe s poteškoćama u BiH uzrokuju to da brigu oko osobe s onesposobljenjem preuzima član porodice, koji zbog toga često mora napustiti posao ili posao ne traži aktivno. Zbog malih i neadekvatnih socijalnih naknada porodični budžet nije dovoljan za istovremeno zadovoljavanje potrebe porodice i osobe s onesposobljenjem. Onesposobljenje nekog od članova često uzrokuje siromaštvo cijele porodice.

Predsjednica Saveza, prof. dr Emira Švraka